ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Reaxys

Reaxys

Producent: Elsevier
Partner: Elsevier
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Chémia | Chemický priemysel a inžinierstvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Reaxys sprístupňuje na jednom mieste kolekciu aktuálnych vedeckých chemických informácií a patentov. Obsahuje abstrakty z vedeckej literatúry, patenty, informácie o chemických látkach a reakciách, obchodné informácie o výrobcoch a dodávateľoch a integruje experimentálne overené (nie vypočítané) chemické štruktúry: údaje o reakciách a látkach s plánovaním syntézy a ďalších experimentálnych postupov. To je doplnené pokročilým vyhľadávacím rozhraním, prepracovanou formou prezentácie výsledkov vyhľadávania a konkrétnych dokumentov. Poskytuje tiež nástroje na kreslenie štruktúrovaných vzorcov (chemické štruktúry), vyhľadávanie metodických protokolov chemických reakcií a tvorbu syntetických reakcií.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov