ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Osmosis

Osmosis

Producent: Osmosis
Partner: Elsevier
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (38) »

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Osmosis je vizuálna vzdelávacia platforma, ktorá uľahčuje pochopenie zložitých lekárskych tém cez odborne ilustrované videá založené na vedeckých poznatkoch.

  • 2 000 videí recenzovaných odborníkmi, ktoré stlačia hodinovú prednášku do 10 minút.
  • 16 000+ štúdijných kariet (flashcards) pomáha zistiť medzery vo vedomostiach a zapamätať si, čo sa učíte.
  • Zhutnené poznámky a súhrny pripravené na tlač.
  • 7 300+ testovacích otázok, ktoré pomáhajú pri príprave na USMLE Step 1 a Step 2.

Osmosis pomáha študentom lekárskych a zdravotníckych odborov skutočne pochopiť zložité témy, vyhnúť sa preťaženiu informáciami a znížiť stres zo skúšok. Podporuje výučbu metódami kombinovaného vyučovania (blended learning) a obrátenej triedy (flipped classroom).

Služba je dostupná formou predplatného cez webový prehliadač a mobilnú aplikáciu. Súčasťou inštitucionálneho prístupu sú:

  • vytváranie pracovných priestorov na usporiadanie a zdieľanie obsahu z Osmosis aj vlastných materiálov
  • analytické nástroje pre pedagógov
  • integrácia do LMS, vrátane Moodle
  • namapovanie obsahu na študijné plány a predmety vašej fakulty či vysokej školy.