ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

Producent: různí / Wolters Kluwer - Ovid
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: Ovid®
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Medicína založená na dôkazoch 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Aktuálním trendem v medicíně je důsledné oboustranné provázání lékařského výzkumu s klinickou praxí na základě kumulovaných důkazů z primární lékařské literatury. Tento trend se označuje termínem evidence-based medicine (EBM, medicína založená na důkazech).

Lékařské fakulty ve vyspělém světě dnes učí EBM studenty, medicína založená na důkazech je součástí postgraduálních kurzů a vládní organizace podporují EBM poskytováním grantů. Společnost Ovid slouží tomuto trendu informačním zdrojem, který se skládá z databází:

 • Cochrane Database of Systematic Reviews – Cochrane Collaboration je mezinárodní skupina expertů, jejímž cílem je získávání informací z literatury určené především lékařům v klinické praxi i dalším zdravotnickým profesionálům. Odborníci pracují ve 40 problémově orientovaných skupinách, vybírají důležitá témata, zpracovávají rešerše z bibliografických databází na dané téma, třídí a meta-analyzují získané články a pak vytváří strukturované recenze na dané téma – Cochrane Reviews and The Cochrane Library. Tato část je doplněna Methodology Review.
 • Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) je vytvářena v Centre for Reviews and Dissemination (CRD). DARE je zdrojem systematicky zpracovávaných přehledů, které se zabývají efektivitou klinických postupů, jsou kriticky zhodnocovány a komentovány autorským týmem expertů. Pokrývají témata jako např. diagnostika, prevence, rehabilitace, léčba apod. (DARE).
 • Health Technology Assessments (HTA) – databáze z produkce NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD) ve spolupráci se švédským INAHTA Secretariat. Shromažďuje údaje o pokračujících studiích medicínských, společenských, etických a ekonomických důsledcích zdravotnických intervencí (HTA).
 • NHS Economic Evaluation Database (NHSEED) – opět z produkce NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD), databáze pokrývá ekonomické analýzy zdravotních intervencí a obsahuje přes 6 000 abstraktů (NHS EED).
 • ACP Journal Club vydávaný American College of Physicians obsahuje recenze článků z předních klinických časopisů, které metodologicky i klinicky odpovídají požadavkům medicíny založené na důkazech z hlediska použitelnosti v klinické praxi.
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials databáze vytvářená The Cochrane Collaboration, obsahuje přes 350 000 bibli­ografických záznamů o randomizovaných klinických zkouškách. Dbá se na kvalitu kontrolních standardů, prověřuje se a zaručuje, že jsou zařazeny jen jednoznačné randomizované kontrolované zkoužky nebo kontrolované klinické zkoužky. Databáze je propojena na odpovídající recenze a abstrakty článků v ostatních databázích kolekce EBMR.
 • Cochrane Methodology Register (CMR) – bibliografická databáze z produkce Cochrane group obsahující 9000 referencí klinických zkoušek z článků, knih, sborníků, zpráv a dalších publikací zaměřených na metodologii (The Cochrane Methodology Register).
 • Cochrane Clinical Answers (CCAs)

Ovid propojuje tyto zdroje s MEDLINE a svými plnotextovými zdroji, takže uživatel bude moci např. omezit rešeršní výsledky na články recenzované v EBMR.

Aktualizace je čtvrtletní. Celkový počet záznamů dosahuje 740 000 a ročně se objeví 12 000 nových záznamů.

Užitočné nástroje a materiály

Články

 • Demystifying Research: Simplifying Critical Appraisal - podcast

  Podcast poskytuje ošetrovatelom, lekárom, knihovníkom v lekárskych knižniciach a ďalším pracovníkom v zdravotníctve vhľad, ako využiť výskum založený na dôkazoch, integrovať ho do klinickej praxe na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace materiály

Štatistiky využitia

Materiály pre administrátorov