ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Vzdelávacie a klinické portály LWW pre fakulty aj lekárov

Vzdelávacie a klinické portály LWW pre fakulty aj lekárov

3. 6. 2014 - Wolters Kluwer - Ovid

Ovid predstavil portály LWW Learning Resources s ťažiskovými zdrojmi vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins na vzdelávanie v lekárskych odboroch. Portály sú prispôsobené potrebám učiteľov a študentom na lekárskych, zdravotníckych a farmaceutických fakultách, aj pre ďalšie vzdelávanie lekárov a na využitie v klinickej praxi.

  • 5-Minute Consult spája obsahy kníh s nástrojmi na podporu klinického rozhodovania vedúcimi k najpravdepo­dobnejšej diagnóze tisícov chorôb, návrhu liečby a ďalšej starostlivosti.
  • Acland’s Video Atlas of Human Anatomy – rozširuje textové učebnice o vyše 300 3D rotačnými videami topografickej anatómie vyrobených a nahovorených anatómom Robertom Aclandom a jeho tímom.
  • Bates’ Visual Guide to Physical Examination obsahuje videá na testovanie klinických zručností a vzdelávacie moduly, ktoré pokrývajú rozmanité typy pacientov a klinické kontexty.
  • LWW Health Libraries: Anatomy and Basic Sciences Collections – na výber sú štyri kolekcie učebníc a príručiek klinickej anatómie, patológie, imunológie, mikrobiológie, biochémie, fyziológie a ďalších teoretických odborov
  • LWW Health Libraries: Osteopathic Medicine Collection obsahuje knihy a videá pre inštruktorov, študentov a terapeutov zameraných na osteopatickú medicínu.
  • LWW Health Libraries: Pharmacy Collections – na výber sú štyri kolekcie e-kníh, videami, obrázkami a ďalšími materiálmi pre farmaceutické fakulty a študentov pripravujúcich sa na semináre, prednášky, skúšky a klinickú prax.
  • LWWOncology obsahuje texty, monografie liečiv, materiály na vzdelávanie pacientov a ďalšie informácie na podporu klinického rozhodovania vrátane klinickej diagnózy, liečby pacienta a liečebných protokolov v onkológii.
  • Stedman’s Online je najucelenejším zdrojom lekárskej terminológie – pojmov, definícií, skratiek a symbolov.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.