ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Oxford Encyclopedia of EU Law

Oxford Encyclopedia of EU Law

Producent: Oxford University Press
Partner: Oxford University Press
Typ: Encyklopédie
Platforma: Oxford Law Online
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Právo / Verejná správa 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Články v tejto encyklopédii poskytujú originálnu analýzu práva Európskej únie (EÚ) na vysokej úrovni od špecializovaných a významných autorov. Pokrývajú cielený okruh tém so zámerom, čo najlepšie pokryť podstatu, povahu, vývoj a dejiny práva EÚ. Články definujú a pokrývajú základy a pozadie práva EÚ, ako aj analyzujú a vysvetľujú právne pojmy v rámci okruhov:

Social Policy | Institutions | Transport | Values | European Integration | Environment | Consumer Protection | Data | Supporting Policies | Common Commercial Policy | Energy | Health | Cases

Užitočné nástroje a materiály