ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneri » Oxford University Press

Oxford University Press

Oxford University Press je renomovaným vydavateľstvom vedeckých a odborných časopisov, kníh, referenčných diel, primárnych zdrojov a ďalších elektronických zdrojov pre výskum a vzdelávanie.

Na platforme Oxford Academic vydáva recenzované vedecké časopisy, mnohé v spolupráci s vplyvnými vedeckými a odbornými spoločnosťami v oblasti humanitných a spoločenských vied, práva a legislatívy, vied o živej prírode, medicíny, matematiky a fyziky. Od leta 2022 sú na platforme aj viaceré knižné kolekcie, či už monografie, vedecké eseje, lekárske príručky a učebnice.

Na samostatných platformách zostávajú encyklopédie a slovníky Oxford Dictionaries, Oxford Reference, Oxford Law Online, Oxford Music Online, Oxford Art Online, Oxford Research Encyclopedias, What Everyone Needs to Know a primárne pramene Oxford Scholarly Editions.

Dostupné produkty