ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Oxford Dictionary of National Biography

Oxford Dictionary of National Biography

Producent: Oxford University Press
Partner: Oxford University Press
Typ: Biografie / Genealogické databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Anglistika a amerikanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Elektronická verzia 60-zväzkového biografického diela Oxoford Dictionary of National Biography. Obsahuje vyše 60 000 životopisov, 72 miliónov slov, vyše 11 000 portrétov osobností (březen 2023). Samozrejmosťou sú krížové odkazy aj odkazy na externé zdroje.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Školiace materiály

  • Oxford Training Resources

    Zdroje pro školení zaměřené na infozdroje Oxford University Press (kvízy, uživatelské manuály, tréninkové prezentace, demo ukázky, ap.)