ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Oxford Reference

Oxford Reference

Producent: Oxford University Press
Partner: Oxford University Press
Typ: Platforma
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Viacodborové, obecné zameranie 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Oxford Reference (OR) možno zaradiť medzi najprestížnejšie diela elektronickej informatiky – je to kolekcia väčšiny slovníkov, encyklopédií a sprievodcov vydaných vydavateľstvom Oxford University Press a dostupných na jednom mieste na webe. OR pokrýva všetky oblasti – humanitné, spoločenské, prírodné, technické a lekárske vedy: od Art a Astronomy cez Shakespeara až po Zoology.

Pôvodná platforma ORO bola východiskovým bodom a spojením s Oxford Reference Digital Shelf vznikol komplex pozostávajúci z dvoch častí: Oxford Quick Reference a Oxford Reference Library. Cenové rozpätie je veľmi priaznivé, a tak má OR ambíciu osloviť širokú komunitu používateľov, stredné školy, univerzity, akademické pracoviská, knižnice alebo novinárov. Niektoré časti (napr. aj tematické zbierky) je možné predplatiť, ale aj trvalo sprístupniť, iné sú len na trvalý nákup.

S platformou sa môžete zoznámiť prostredníctvom voľne dostupného vyhľadávania. Okrem toho sú zadarmo k dispozícii časové osy, prehľady a do určitej miery aj citáty/výroky slávnych ľudí.

V časti Oxford Reference nájdete tieto hlavné odbory:

Archaeology | Art & Architecture | Bilingual dictionaries | Classical studies | Encyclopedias | English Dictionaries and Thesauri | History | Language reference | Law | Linguistics | Literature | Media studies | Medicine and healt | Music | Names studies | Performing arts | Philosophy | Quotations | Religion | Science and technology | Social sciences | Society and culture

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Štatistiky využitia

Materiály pre administrátorov