ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » What Everyone Needs to Know

What Everyone Needs to Know

Producent: Oxford University Press
Partner: Oxford University Press
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: Oxford Academic
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (72) »
Geriatria a gerontológia | Gynekológia a pôrodníctvo | Hematológia a transfúziológia | Chirurgia a traumatológia | Infektológia a geografická medicína | Interná medicína | Kardiológia | Medicína založená na dôkazoch | Očné lekárstvo | Onkológia a rádioterapia | Ortopédia a telovýchovné lekárstvo | Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy | Paliatívna medicína a liečba bolesti | Pediatria | Pneumológia a ftizeológia | Pracovné lekárstvo a toxikológia | Praktické lekárstvo | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Rádiológia a nukleárna medicína | Rehabilitácia | Reumatológia | Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia | Urgentná medicína a medicína katastrof | Urológia / Nefrológia | Verejné zdravotníctvo a medzinárodné zdravie | Bioetika a lekárske právo | Environmentálne vedy | Geografia | Biológia | Archeológia / Antropológia / Etnológia | Byzantológia | Filozofia a etika | Historické vedy | Informačné štúdiá a knihovníctvo | Islamistika | Judaistika | Mediálne a komunikačné štúdiá | Medievalistika | Pedagogika a školstvo | Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie | Pomocné vedy historické / Muzeológia | Právo / Verejná správa | Psychológia a kognitívna veda | Religionistika / Teológia | Rodové a minoritné štúdiá | Sociálna práca / Sociálna politika | Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá | Bankovníctvo a finančníctvo | Ekonomické vedy | Marketing a management | Rozvojové štúdiá | Služby / Cestovný ruch | Klasické jazyky a literatúra | Lingvistika | Literárne vedy a literatúra | Neslovanské jazyky a literatúry | Orientálne jazyky a literatúry | Slovanské jazyky a literatúry | Dizajn a úžitkové umenie | Dramatické umenie | Film, fotografia a nové médiá | Hudobné umenie | Tanečné umenie | Teória a dejiny umení | Výtvarné umenie | Policajné vedy / Kriminológia / Forenzné vedy | Vojenstvo | Viacodborové, obecné zameranie | Anglistika a amerikanistika | Romanistika | Germanistika | Ázijské štúdiá 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Edícia What Everyone Needs to Know® (WENTK) alebo Čo by mal každý vedieť o… sprístupňuje vyvážené a autoritatívne príručky písané formou otázok a odpovedí, ktoré pojednávajú o aktuálnych a diskutovaných témach. Autormi sú poprední odborníci v daných odboroch:

  • Arts and Humanities
  • Law
  • Medicine and Health
  • Science and Mathematics
  • Social Sciences

Séria začína v roku 2021 s vyše 100 témami, postupne pribúdajú ďalšie.

Pozrite si ukážku What is a Vaccine and How do Vaccines Work? alebo zájdite na online prehliadku.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Štatistiky využitia

Materiály pre administrátorov