ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneri » CABI Publishing

CABI Publishing

CABI – Centre for Agriculture and Bioscience International – je medzinárodná medzivládna nezisková organizácia, ktorá zlepšuje životy ľudí na celom svete poskytovaním informácií a využívaním vedeckých poznatkov na riešenie problémov v poľnohospodárstve a životnom prostredí.

CABI Publishing vydáva abstraktové databázy, elektronické knihy, referenčné diela, časopisy a prípadové štúdie zamerané na poľnohospodárstvo, humánnu a veterinársku medicínu, lesné a vodné hospodárstvo, životné prostredie, rozvoj vidieka a turistiku. Okrem informačných zdrojov vytvára aj analytické nástroje, ako sú kompendiá, Pest Risk Analysis Tool a Horizon Scanning Tool.

Podporuje aj publikovanie v režime open access, vydáva otvorené knihy, časopisy, napr. CABI Agriculture and Bioscience, CABI One Health a Invasive Species Compendium, a preprinty cez službu agriRxiv.

Dostupné produkty