ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Horticulture Compendium

Horticulture Compendium

Producent: CABI Publishing
Partner: CABI Publishing
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Poľnohospodárstvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Multimediální encyklopedie Horticulture Compendium je cenný informační zdroj, který shrnuje poznatky týkající se zahradnických plodin z mírného podnebného pásu, z tropů a subtropů.

Kompendium nabízí:

  • 200 strukturovaných záznamových listů zahradnických plodin (zelenina, ovoce, ořechy, léčivé byliny/koření a komoditní plodiny)
  • sekce: taxonomie, růstová fáze, biologie a ekologie, genetika / hlavní kultivary, klíčoví škůdci / neinfekční choroby, množení, pěstování, sklizeň, posklizňové ošetření, nutriční hodnota, výroba a obchod, fytosanitární otázky a bezpečnost potravin
  • 29 recenzovaných tematických listů zaměřených na témata obecného zájmu, např. bezpečnost potravin, sklizeň, posklizňové uskladnění, kultivační techniky, systémy pro podporu rozhodování
  • více než 2000 záznamových listů škůdců
  • více než 1000 obrázků
  • relevantní část bibliografické databáze CAB Abstracts (poslední dva roky)
  • plné texty vybraných článků a příspěvků z konferencí
  • funkci Report generator pro snadnější úpravu a šíření informací
  • rychlé a přesné vyhledávání, dle konkrétního druhu nebo pojmu, v souhrnech, ve slovníku nebo v plných textech
  • možnost filtrování dle taxonomie

Kompendium má celosvětový záběr a bude nadále aktualizováno a doplňováno. Nezabývá se řezanými květinami, trávami, okrasnými rostlinami, terénními úpravami ani zahradnictvím.

Uživatelé mají možnost vytvořit si osobní účet (My HC) a ukládat do něj nejen vybrané články, ale také rešeršní dotazy. Mobilní verze rozhraní pro přístup z mobilních zařízení.

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály