ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Bibliometria na steroidoch. Skutočne viete, ako ste citovaní?

Bibliometria na steroidoch. Skutočne viete, ako ste citovaní?

19. 2. 2022 - scite, Albertina icome Bratislava

Sledovanie ohlasov na publikované vedecké práce je v súčasnosti čisto kvantitatívne – autorov zaujíma predovšetkým koľkokrát bola publikácia citovaná inými autormi. Nie všetky citácie sú však rovnaké.

Každá citácia je uvedená v nejakom citačnom kontexte, z ktorého vyplýva, prečo bol článok citovaný. Citačný kontext je možné odvodiť z časti textu, v ktorej bola citácia uvedená, a z toho, čo uvádzajú k citovanému dielu autori v citujúcej publikácii.

Na online stretnutí 10. 3. 2022 vám predstavíme a ukážeme naživo nástroj scite_, ktorý pomáha výskumníkom lepšie nájsť a vyhodnocovať vedecké články cez inteligentné citácie. Zobrazujú kontext citácie a popisujú, či článok poskytuje potvrdzujúce alebo negujúce dôkazy, prípadne či to je len zmienka.

scite_ je startup sídliaci v Brooklyne, čiastočne je financovaný National Science Foundation a National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health. Využíva vlastný model hlbokého učenia a prístup k úplným textom článkov rastúceho počtu vydavateľstiev a zdrojov, ako sú preprintové servery. Používajú ho vedci a vydavateľstvá z desiatok krajín.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.