ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Dopyt po rozmanitosti informačných zdrojov rastie 16. 11. 2017 - Albertina icome Bratislava

Niet pochýb o tom, že pre vedeckú prácu sú zatiaľ stále kľúčové recenzované články v odborných časopisoch a tlačené knihy. Aktuálne prieskumy medzi vedcami ale ukazujú nastupujúci trend diverzity zdrojov a potrebu čerpať aj z ďalších informačných zdrojov, ako sú e-knihy, multimédiá, výskumné štúdie, dizertácie, konferenčné zborníky, novinové články alebo blogy.

Oproti článkom, kde recenzný proces môže trvať aj 2–3 roky, sú vo „working papers“ alebo dizertačných prácach publikované nové informácie bezprostredne a umožňujú vedeckej komunite zoznámiť sa s najnovším výskumom.

Veľký nárast záujmu vedcov zaznamenali najmä videá a blogy, zatiaľ čo v roku 2015 sledovalo blog len 37 % respondentov nedávneho prieskumu, teraz je to 61 %. U multimediálnych zdrojov je nárast ešte výraznejší, z 39 % na 71 %. Žiadané sú tiež odborné časopisy v inom jazyku, než je angličtina a otvorené zdroje. Vyšší dopyt po e-knihách je dôsledkom nástupu nových technológií. V dnešnej dobe e-knihy používa 80 % respondentov prieskumu. Oproti tomu tlačené knihy zaznamenali mierny pokles – zatiaľ čo v minulosti ich používalo 95 % respondentov, dnes je to 83 %.

Kompletné výsledky prieskumu, ktorý urobila v rokoch 2014 a 2017 spoločnosť ProQuest, sú k dispozícii formou bielej knihy.

Viac informácií

Personalizovaný výukový nástroj pro novou generaci studentů medicíny 16. 11. 2017 - Wolters Kluwer - Ovid

Součástí portálu LWW Health Library je nyní vylepšený nástroj pro vytvoření personalizovaných testů na míru studijním potřebám konkrétního studenta a pro získání zpětné vazby v podobě statistik úspěšnosti a analýz v části Self-Assessment. Každý student si sám za sebe volí, na jaké obory a témata má být jeho test zaměřen, a z výsledků si může snadno udělat obrázek, které téma potřebuje procvičovat více, a sledovat své zlepšení. Konkrétní ukázky v krátkém videu.

LWW Health Library je výukový portál kombinující přístup do široké škály evidence-based učebnic, případových studií a multimediálních materiálů pro lékařské, farmaceutické a ošetřovatelské obory. Stránky jsou optimalizovány i pro mobilní zařízení.

Viac informácií

ProQuest LibGuides - šikovné návody pro začátečníky i knihovníky 16. 11. 2017 - ProQuest

Produktové informace, tipy na vyhledávání, videotutoriály a mnoho dalšího lze pohromadě najít v tzv. LibGuides (online stránky s komplexními informacemi o produktu, pro všechny uživatelské úrovně).

ProQuest aktuálně zveřejnil LibGuides zaměřené především na antropologické a etnografické videokolekce z nabídky Alexander Street:

Rozcestník ke všem ProQuest LibGuides se nachází na adrese proquest.libgu­ides.com.

Viac informácií

Brill: nové časopisy od roku 2018 15. 11. 2017 - Brill

Od roku 2018 rozšíri vydavateľstvo Brill portfólio vo svojich tradičných odboroch – ázijské štúdiá, biblistika, klasické štúdiá, medzinárodné právo, religionistika a teológia, literatúra a kultúrne štúdiá, spoločenské vedy a biológia.

Začínajúce časopisy:

Do kolekcie Brill Research Perspectives pribudnú:

 • Ancient History
 • Greek History (14th-20th C.)
 • International Legal Theory and Practice
 • Quaker Studies

Na platformu BrillOnline od iných vydavateľstiev prešli časopisy:

Časopisy budú dostupné formou predplatného samostatne alebo ako súčasť časopiseckých kolekcií na rok 2018.

Viac informácií

IOP zvěřejňuje altmetrics údaje také u e-knih 15. 11. 2017 - IOP Publishing

IOP Publishing je dalším z vydavatelů, který uveřejňuje alternativní metriky nejen u článků, ale také u e-knih, na své vlastní platformě IOPscience. Autoři, editoři a čtenáři tak mohou v reálném čase sledovat, kde je kniha recenzována, začleněna do sylabů nebo diskutována na sociálních sítích. Zde ukázka u konkrétního titulu.

IOP vydává především odborné monografie a vysokoškolské učebnice. Jednotlivé roční kolekce lze získat formou jednorázového nákupu. V nabídce jsou následující kolekce:

 • IOP Expanding Physics
 • IOP Concise Physics
 • AAS-IOP Astronomy
 • Physics World Discovery

Viac informácií

E-prednášky z bioinformatiky pre metabolomiku 9. 11. 2017 - Henry Stewart Talks

Do HSTalks Biomedical & Life Sciences pribudla séria Bioinformatics for Metabolomics, ktorá slúži ako úvod do analýzy metabolomických údajov pomocou bioinformatických nástrojov. Redaktorom je Prof. Dr. Christoph Steinbeck z Friedrich-Schiller-University v Nemecku. Séria začína s e-prednáškami:

 • NMR workflow from data processing to metabolite identification
 • Univariate statistics and metabolomics
 • Multivariate statistics and metabolomics
 • FAIR data in metabolomics
 • MassBank and RMassBank

Nové a aktualizované e-prednášky pribudli aj do existujúcich sérií.

Na vydanie pripravuje HSTalks série Stroke Prevention, Mitochondria in Health and Disease, Introduction to biochemistry, Drug Delivery, Allergy – from basics to clinic, Autophagy and lysosomal storage diseases, Gene-drives and active genetics, GPCR Signalling in Human Health and Disease, Structural and Functional Insights into GPCR Signalling, GPCR Drug Discovery a Methods to Study GPCRs and Applications of GPCR Engineering.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii Biomedical & Life Sciences, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným sériám a e-prednáškam. Pedagógovia môžu využiť službu vedeckej poradkyne, ktorá podľa sylabov vášho predmetu vyhľadá relevantné e-prednášky.

Viac informácií

Aktuálne analýzy a štúdie World Bank 7. 11. 2017 - World Bank Group

World Bank v septembri a októbri zverejnila správu World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Pro­mise v edícii World Development Report a štúdiu o mobilite a migrácii v edícii Europe and Central Asia Economic Update. Ďalšie publikácie najmä v edícii Policy Research Working Papers, ďalej v edíciách:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Viac informácií

Oceněné články z časopisů pro stavebnictví volně k dispozici 7. 11. 2017 - ICE Publishing

Každoročně jsou udělovány ICE Publishing Awards autorům nejlepších článků, které jsou publikovány v některém z odborných časopisů, které vydává ICE – Institution of Civil Engineers.

Všech 40 oceněných článků za rok 2017 je volně k dispozici online.

ICE Virtual Library je největší kolekce publikací pro stavební inženýrství s impaktovanými časopisy, jako jsou Proceedings of the ICE – Civil Engineering, který vychází od r. 1836, dále Géotechnique, Magazine of Concrete Research nebo Structures and Buildings. Kromě časopisů zde vychází také průmyslové standardy, manuály, ověřené postupy (best practice), technické specifikace, projektová dokumentace, zprávy o nejnovějším výzkumu, příručky, učebnice, sborníky a případové studie. Publikují zde jak akademici, tak odborníci z praxe.

Viac informácií

Stáhněte si zdarma příručku Metadata v knihovně 6. 11. 2017 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Vydavatelství Taylor & Francis nabízí v rámci své série In the Library zdarma ke stažení příručku Metadata Practice in the Library, která se zabývá metadaty ve spojitosti s knihovními systémy, technologiemi, katalogizací budoucnosti, vytvořením standardů pro digitalizační proces a digitálními knihovnami.

Příručka čerpá z publikací autorů s bohatou praxí: Bradford Lee Eden (University of California), Jay Jordan (bývalý prezident OCLC), Jung-ran Park (Drexel University).

In The Library je nová série bezplatných příruček pro knihovníky a studenty knihovnických škol, která seznamuje s aktuálními tématy v oboru. Každý měsíc bude k dispozici nová příručka ke stažení, v minulém měsíci vyšlo Social Media in the Library.

Viac informácií

Publikácie Medzinárodnej telekomunikačnej únie v ITU iLibrary 4. 11. 2017 - OECD Publishin

International Telecommunication Union (ITU) je významná inštitúcia, ktorá spoločne s výkonnou, koordinačnou a dozornou úlohou publikuje mimoriadne cenné informačné zdroje pre túto oblasť.

Oblasť telekomunikácií dnes pokrýva až neuveriteľne širokú paletu ľudskej činnosti – od vesmírnej techniky, pozemných komunikácií, mobilné zariadenia, telemedicínu, dopravné systémy, letectvo, rozhlasové a televízne vysielanie… a mohli by sme pokračovať ďalej, ako vo sfére civilnej, tak aj vojenskej.

V súčasnosti knižnica ITU obsahuje okolo 400 titulov a ročne ich ďalších 40 pribúda. Veľmi cenené sú najmä štúdie trendov, štatistiky, ročenky a pod. Možnosti vyhľadávania a prezentácie výsledkov sú bohaté.

ITU iLibrary funguje na celosvetovo osvedčenej platforme OECD Publishing. Knižnicu nájdete na www.itu-ilibrary.org, kde sa môžete sami presvedčiť o obsahu a typológii zahrnutých informačných zdrojov.

Viac informácií