ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Aké e-knihy vydá Royal Society of Chemistry v roku 2018 30. 3. 2018 - Royal Society of Chemistry

V roku 2018 vydavateľstvo Royal Society of Chemistry vydá 75 e-kníh z chémie a súvisiacich odborov. Vyšli už:

 • Alternatives to Conventional Food Processing, Edition 2
 • Chemical Modelling: Volume 14
 • Dienamine Catalysis for Organic Synthesis
 • DNA-targeting Molecules as Therapeutic Agents
 • Macromolecules Incorporating Transition Metals: Tackling Global Challenges
 • Microalgal Hydrogen Production: Achievements and Perspectives
 • NMR-based Metabolomics
 • Regulatory Toxicology in the European Union
 • Sustainable Synthesis of Pharmaceuticals : Using Transition Metal Complexes as Catalysts
 • Theoretical Chemistry for Electronic Excited States
 • Theranostics and Image Guided Drug Delivery

E-knihy sú dostupné formou trvalého nákupu kompletnej kolekcie, jednotlivých rokov alebo predmetových kolekcií zameraných na analytickú chémiu, biovedy, environmentálnu chémiu, fyzikálnu chémiu, materiály a nanovedy, organickú chémiu, potravinárstvo, priemyselnú a farmaceutickú chémiu.

Pokiaľ má vaša organizácia nastavený voľný prístup k novým časopisom RSC, máte k dispozícii aj prvé kapitoly všetkých e-kníh.

Viac informácií

Skladovanie energie, nano a biomateriály v časopisoch American Chemical Society 29. 3. 2018 - American Chemical Society

Od roku 2018 ACS Publications vydáva interdisciplinárne časopisy z aplikovaných materiálových vied:

Ako názvy napovedajú, zameranú sú na biomateriály, konverziu a skladovanie energie a nanomateriály.

S časopismi a prvými článkami sa zoznámite na hore uvedených odkazoch.

Viac informácií

Čo je nové v prírodovedných a technických databázach ProQuest za rok 2017 27. 3. 2018 - ProQuest LLC

Počas roku 2017 do databáz pre prírodné vedy a techniku, ktoré je súčasťou ProQuest Central alebo SciTech Premium Collection pribudli úplné texty 174 vedeckých časopisov vrátane:

Z iných druhov informačných zdrojov a nástrojov:

 • videá z rokov 1961 – 2010, kvalifikačné práce 1964 – 2011, štandardy, Tech Briefs a ďalšie publikácie NASA Center for AeroSpace Information (CASI)
 • publikácie NACE International
 • nový technický tezaurus s hierarchickou štruktúrou v prémiových databázach

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií

Po Stephenovi Hawkingovi nezostali len čierne diery... 27. 3. 2018 - Albertina icome Bratislava

Aj vydavateľstva spomínajú na Stephena Hawkinga. Prečítajte si kapitoly z jeho knihy Hawking on the Big Bang and Black Holes vydanej World Scientific. Voľne dostupné sú do 15. 4. 2018:

Pokiaľ máte prístup ku knižným kolekciám Academic Complete alebo Science & Technology na platforme Ebook Central v internetovej sieti vašej organizácie, prečítajte si knihu od S. Hawkinga The Nature of Space and Time a knihy o ňom. O S. Hawkingovi čo to nájdete aj v Knovel Library.

S. Hawking bol členom britskej kráľovskej učenej spoločnosti od roku 1974. Tieto články publikoval v časopisoch The Royal Society. Dostupné sú do 30. 4. 2018. Ďalšie v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a v časopise Contemporary Physics článok Gravitational radiation: The theoretical aspect. Pokiaľ máte prístup do ProQuest Central v internetovej sieti vašej organizácie, tu nájdete 57 článkov od S. Hawkinga. Po úspechu filmu The Theory of Everything zverejnil Oxford University Press na svojom blogu články od ďalších odborníkov na kozmológiu.

A tu si môžete pustiť videá o S. Hawkingovi alebo o javoch, ktoré sú po ňom pomenované:

Novinku priebežne aktualizujeme. Keď sa vrátite, môžete tu nájsť niečo nové.

Ilustrácia Eva Holická

Viac informácií

ProQuest Central: nové od roku 2017 27. 3. 2018 - ProQuest LLC

Počas roku 2017 bola kolekcia ProQuest Central rozšírená o takmer 500 nových vedeckých časopisov s aktualizovanými úplnými textami vrátane:

 • 94 časopisov od Springer Science & Business Media vrátane Journal of Big Data, The American Sociologist, Frontiers of Medicine a Chinese Political Science Review
 • 36 od Cambridge University Press vrátane Political Science Research and Methods Analysis, Journal of Glaciology a Management and Organization Review
 • 19 od Oxford University Press vrátane Pathogens and Disease, FEMS Microbiology Reviews, Sleep a Economic Policy

Z ďalších druhov informačných zdrojov:

Podrobnejšie prehľady pre jednotlivé odbory:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií

Zabezpečíme vám prístup k časopisom Biochemical Society 27. 3. 2018 - Portland Press, Royal Society of Chemistry

Vďaka spolupráci Portland Press, ktoré je neziskovým vydavateľstvom britskej Biochemical Society, a Royal Society of Chemistry, ktorú zastupujeme v Českej a Slovenskej republike, vám vieme zabezpečiť prístup k piatim vedeckým časopisom z biochémie, bunkových a molekulárnych biovied:

S časopismi sa zoznámite cez voľne dostupné obsahy a vybrané úplné texty článkov.

Časopisy sú dostupné formou predplatného jednotlivo alebo ako kolekcia pre inštitúcie aj konzorciá. Formou trvalého nákupu sa dajú sprístupniť archívy z rokov 1906 – 1998 a 1999 – 2015.

Viac informácií

Jedinečná databáze pro analýzu klíčových dokumentů mezinárodních organizací 26. 3. 2018 - Oxford University Press

Vydavatelství Oxford University Press zpřístupnilo novou databázi Oxford International Organizations (OXIO), která vznikla ve spolupráci s Manchester International Law Centre, a je jedinečným úložištěm pro právní akty a jednání méně známých, regionálních i mezinárodně známých organizací, jako jsou OSN, WHO, MMF a Světová banka, kromě neziskových organizací.

Databáze obsahuje usnesení a rozhodnutí organizací, návrhy normativních textů a zřizující akty organizací. Dále rozhodnutí soudů, která jsou relevantní pro oblast institucionálního práva organizací, jakož i příležitostné smlouvy, ve kterých organizace figuruje jako jedna ze stran. Každý dokument je doprovázen stručným odborným komentářem. Až dosud neexistuje žádná taková sbírka dokumentů, která by pokrývala všechny organizace a oblasti mezinárodního práva. OXIO je jedinečné úložiště, kde je dostupná celá řada dokumentů, které nebyly nikdy konsolidovány v jedné databázi.

Databáze je součástí Oxford Public International Law, a je až do konce června 2018 dostupná v rámci bezplatného testování.

Viac informácií

Wolters Kluwer Health začne vydávat IJS Global Health 26. 3. 2018 - Wolters Kluwer - Ovid

IJS Publishing Group začne ve spolupráci se společností Wolters Kluwer Health vydávat v režimu open access recenzovaný časopis IJS Global Health (International Journal of Surgery: Global Health), který bude přinášet výsledky výzkumu v oblasti globálního zdraví a chirurgie (kapacita a udržitelnost chirurgických, porodnickýchch a anestetických služeb; trauma; infekční choroby; rakovina; komplikace spojené s těhotenstvím; vrozené vady; výživa; dozor nad nákazou; katastrofy a mimořádné události, ad.). V režimu open access již vychází také IJS Oncology.

Více informací k open access a možnostem publikování viz Wolters Kluwer Open Health.

Viac informácií

Zoznámte sa s novým rozhraním Arkyves 25. 3. 2018 - Brill

Vydavateľstvo Brill predstavilo nové rozhranie databázy Arkyves. Pre používateľov bude k dispozícii od 1. 4. 2018, dovtedy na novú podobu môžete nahliadnuť na arkyves.org/r/.

Arkyves je kolekcia kolekcií, ktorá jednotne popisuje vyše 675 000 malieb, kresieb, fotografií a textov z knižníc a múzeí vo viacerých krajinách, medzi nimi Folger Shakespeare Library, The Getty Research institute, Rijksmuseum in Amsterdam, Netherlands Institute for Art History (RKD), Biblia Sacra database, Herzog August Bibliothek a univerzitné knižnice v Miláne, Utrechte, Glasgowe či Illinois. Slúži ako nástroj pre odborníkov zameraných na kulturológiu, históriu, dejiny umenia a knižnej kultúry, a tiež kurátorov v galériách a múzeách

Vďaka štandardizovaným metadátam ilustrácií, ktoré využívajú multilingválny klasifikačný systém ICONCLASS, sa dajú jednoducho vyhľadať a filtrovať materiály z rôznych zdrojov k jednej téme, či už je to objekt, človek, udalosť alebo abstraktná myšlienka.

Kolekcia kolekcií, ktorá jednotne popisuje vyše 500 000 malieb, kresieb, fotografií a textov z knižníc a múzeí vo viacerých krajinách, medzi nimi Rijksmuseum in Amsterdam, Netherlands Institute for Art History (RKD), Herzog August Bibliothek a univerzitné knižnice v Miláne, Utrechte, Glasgowe či Illinois.

Vďaka štandardizovaným metadátam ilustrácií, ktoré využívajú multilingválny klasifikačný systém Iconclass, sa dajú jednoducho vyhľadať a filtrovať materiály z rôznych zdrojov k jednej téme, či už je to objekt, človek, udalosť alebo abstraktná myšlienka. Databázu využívajú vedci zameraní na kulturológiu, históriu, dejiny umenia a knižnej kultúry, a tiež kurátori v galériách a múzeách.

Tvorcami Arkyves, ktorí stoja aj za systémom Iconclass, sú Hans Brandhorst a Etienne Posthumus. Hans Brandhorst je historikom umenia z Leidenskej univerzity, publikuje o iluminovaných rukopisoch, emblémoch, ikonografii, klasifikácii a digitálnych humanitách. Etienne Posthumus je softvérový vývojar špecializujúci sa na digitálne humanity, metadáta a klasifikačné systémy.

Viac informácií

Čo je nové v ekonomických databázach ProQuest za rok 2017 24. 3. 2018 - ProQuest LLC

Počas roku 2017 do ekonomických databáz, ktoré je súčasťou ProQuest Central alebo Business Premium Collection pribudli:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií