ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Nový prieskum o akvizícii kníh borí mýty o DDA 11. 9. 2018 - ProQuest

Získavanie kníh založené na využití a dopyte používateľov – demand-driven acquisition alebo DDA – používajú knižnice už vyše desať rokov. ProQuest urobil rozsiahly prieskum, ako knižnice získavajú knihy, v ktorom sa o svoje skúsenosti a názory podelilo 449 knihovníčiek a knihovníkov z celého sveta.

Výsledky ProQuest zverejnil v podobe bielej knihy. Napríklad:

 • 92% knihovníkov odpovedalo, že DDA je spôsob akvizície, ktorý ich knižnica využíva najviac.
 • 93 % knihovníkov povedalo, že ich knižnica používa viacero akvizičných modelov na získanie kníh, čo je výrazný nárast oproti prieskumu v roku 2016, kedy len 70 % využívalo rôzne spôsoby získania.
 • Dôvody, prečo knižnice využívajú DDA sú „just-in-time“ prístup pre používateľov, zvýšená relevantnosť knižného fondu a lepší spôsob hodnotenia pred nákupom.
 • Niektoré knižnice využívajú DDA na budovanie malých a úzko zameraných kolekcií, ktoré vyhovujú potrebám malých skupín

Máte málo času? Pozrite si výsledky v podobe infografiky. Chcete si prečítať celú bielu knihu Why DDA is Here to Stay: An Analysis of the Demand-Driven Acquisition Model for Libraries? Vypýtajte si ju od Lucie Poledníkovej.

Viac informácií

Vydavateľstvá Ferdinand Schӧningh, Wilhelm Fink Verlag a mentis súčasťou Brill 11. 9. 2018 - Brill

Vydavateľstvo Brill dokončilo akvizíciu troch nemeckých vydavateľstiev:

 • Verlag Ferdinand Schӧningh – sa špecializuje na históriu, katolícku teológiu, pedagogiku, lingvistiku a literárne vedy. Napr. Handbook of the History of Religion, Handbook of Pedagogy a monografie o starovekých dejinách, dejinách synód, moderných dejinách, národnom socializme a násilí a páchateľoch.
 • Wilhelm Fink Verlag od roku 1962 vydávalo diela z filológie, neskôr aj filozofie, umenia, kultúrnych a mediálnych štúdií, vrátane súhrnného diela Johana Huizinga, Susan Taubes a Friedricha Kittlera.
 • mentis – od svojho vzniku v roku 1998 vydáva najmä analytickú filozofiu a filozofiu myslenia a emócií, vrátane filozofie jazyka, logiku, etiku, lekársku etiku a filozofiu umenia. Hlavnými edíciami sú Perspectives of Analytical Philosophy a ethica, z publikácií dvojjazyčná ročenka Logical Analysis and History of Philosophy. Literárnu teóriu a biopoetika vydáva v edíciách Explicatio a Poetogenesis.

Elektronické knihy sú dostupné na platforme Brill formou trvalého nákupu jednotlivo alebo ako kolekcia Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online, Collection 2007–2017.

Viac informácií

Výskum Svetovej obchodnej organizácie online na jednom mieste 10. 9. 2018 - OECD Publishing

WTO iLibrary sprístupňuje po prvýkrát na jednom mieste všetky ťažiskové výskumné materiály Svetovej obchodnej organizácie o globálnom obchodovaní. Začína s 650 e-knihami, 8370 kapitolami, 225 výskumnými správami a 3 databázami, vrátane najnovších Annual Report 2018 a World Trade Statistical Review 2018. Rozdelené sú podľa štátov a do tém.

Zoznámte sa s obsahom cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Viac informácií

Najnovší výskum o transplantáciách orgánov: august 2018 9. 9. 2018 - Evidentia Publishing

Každý mesiac zverejňuje Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation 10 najdôležitejších nových publikácií o transplantáciách orgánov pre svoj klinický význam a metodologickú kvalitu z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

Článkom mesiaca v auguste 2018 je Prospective randomized study of conversion from tacrolimus to cyclosporine A to improve glucose metabolism in patients with posttransplant diabetes mellitus after renal transplantation zverejnenom v časopise American Journal of Transplantation. Celý prehľad top článkov o transplantáciách obličiek, pečene a srdca si prečítate v Transplant Evidence Alert.

Výber najnovších záznamov pridaných do databáz Transplant Library a Stem Cell Evidence môžete zdarma dostávať e-mailom každý mesiac.

Viac informácií

Najdôležitejšie články z transfúziológie: august 2018 7. 9. 2018 - Evidentia Publishing

Článkom mesiaca podľa NHS Blood and Transplant Systematic Review Initiative je v auguste 2018 Plasma-first resuscitation to treat haemorrhagic shock during emergency ground transportation in an urban area: a randomised trial . Celý prehľad top článkov si prečítate v Transfusion Evidence Alert.

Článkom mesiaca o transplantáciách hematopoetických kmeňových buniek podľa UK Blood Services a NIHR Oxford Biomedical Research Centre je Effect of anti-human T-lymphocyte globulin (ATLG) on immune recovery following myeloablative allogeneic stem-cell transplantation with matched unrelated donors: Analysis of immune reconstitution in a double-blind randomized controlled trial. Celý prehľad je k dispozícii v Stem Cell Evidence Alert.

Viac informácií

Druhý štvrťrok v prírodovedných a technických databázach ProQuest 6. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas druhého štvrťroku 2018 do databáz pre prírodné vedy a techniku, ktoré sú súčasťou ProQuest Central alebo SciTech Premium Collection, pribudli úplné texty 44 vedeckých časopisov a ďalších publikácií vrátane:

Pribudli aj abstrakty a záznamy vyše 555 vedeckých časopisov, konferenčných zborníkov, správ, dizertačných prác a výskumných štúdií.

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete rozšíriť prístup? Dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií

50% sleva na nákup e-knih, které máte v tištěné podobě, je zpět! 5. 9. 2018 - ProQuest

Šetřte místo na regálech a nabídněte vašim uživatelům snadný přístup k nejžádanějším titulům online! ProQuest nabízí u knižních titulů vybraných vydavatelství, které již vaše knihovna vlastní v tištěné podobě, slevu na online verzi.

Aktuálně se nabídka týká produkce 18 vydavatelů – American Mathematical Society, Duke University Press, Guilford Press, Harvard University Press, John Benjamins Publishing Company, McGill-Queen’s University Press, NYU Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Rutgers University Press, Taylor & Francis / CRC Press, Temple University Press, The MIT Press, University of Minnesota Press, University of Pennsylvania Press, University of Toronto Press, Wiley, a další vydavatelé budou přibývat. E-knihy budete mít dostupné na platformě ProQuest Ebook Central.

50% slevu můžete získat do 31.12. 2018. Pro bližší informace kontaktujte Filipa Vojtáška nebo Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

Časopisy vydavatelství Lippincot vedou žebříček JCR v sedmi medicínských specializacích 3. 9. 2018 - Wolters Kluwer Health

Sedm časopisů z produkce vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins (LWW) v nejnovějším žebříčku 2017 Journal Citation Report (JCR) obsadilo první pozici ve své specializaci, jedná se o tyto tituly:

 • Anesthesiology: Anesthesiology (IF 6.523)
 • Audiology & Speech Language Pathology: Ear & Hearing (IF 3.120)
 • Education: Academic Medicine (IF 4.801)
 • Hematology: Circulation Research (IF 15.221)
 • Peripheral & Vascular Disease: Circulation (IF 18.880)
 • Rehabilitation (Social Science): Journal of Head Trauma & Rehabilitation (IF 3.406)
 • Surgery: Annals of Surgery (IF 9.203)

JCR uvádí celkem 204 Lippincott titulů, u více než 56 % z nich došlo k nárůstu impakt faktoru (oproti předchozímu vydání žebříčku). Ve 14 specializacích má Lippincott zastoupení v Top 5, a ve 25 specializacích v Top 10. Detailní informace viz stránky Wolters Kluwer.

Společnost Ovid umožňuje online předplatné jednotlivých titulů nebo cenově zvýhodněných kolekcí, impaktované tituly jsou např. součástí LWW High Impact Collection. Uživatelé mají možnost nastavit si automatické zasílání upozornění na nová čísla a články, export záznamů do citačních manažerů, uložení/tisk/o­deslání výsledků vyhledávání, a sledování statistik ve formátu COUNTER. Časopisy je samozřejmě možné prohledávat společně s dalšími databázemi nebo e-knihami, které máte přes rozhraní Ovid dostupné.

Pro další informace k online předplatnému LWW časopisů na rok 2019 kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú. Přehled všech LWW titulů.

Viac informácií

JoVE představil nové videokolekce pro strukturální, materiálové a biomedicínské inženýrství 3. 9. 2018 - MyJoVE Corp.

4. září JoVE (Journal of Visualised Experiments) představil nové kolekce se zaměřením na:

Každá z kolekcí nabízí pro začátek 15 videí.

JoVE je první recenzovaný časopis s video články a protokoly pro oblast přírodních, biomedicínských a behaviorálních věd. JoVE Science Education Database slouží k výuce laboratorních základů v přírodních a behaviorálních vědách, a také pro medicínu a ošetřovatelství, psychologii a nově i pro technické obory. Obsah JoVE je volně dostupný až na úroveň abstraktu, a u více než 199 článků je k dispozici také video.

Viac informácií

Novinky OECD 28. 8. 2018 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Viac informácií