ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Periodická tabulka prvků slaví 150 let! Kde ji najdete online? 5. 3. 2019 - Albertina icome Praha / Albertina icome Bratislava

Rok 2019 prohlásilo UNESCO za Mezinárodní rok periodické tabulky chemických prvků, která letos slaví 150 let existence! Řídí se tzv. periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev, jenž seřadil prvky podle rostoucí hmotnosti jejich atomů.

Interaktivní tabulku, včetně detailních informací k jednotlivým prvkům, naleznete jako volně dostupný nástroj např. na stránkách

Royal Society of Chemistry je i sponzorem letošních oslav. Více informací k International Year of the Periodic Table.

Viac informácií

Artfilms: vízie, životy a techniky fotografov 4. 3. 2019 - Contemporary Arts Media / Artfilms

Na platforme Artfilms Digital je dostupný nový rozhovor s fotografkou architektúry Nancy Da Campo Dynamic Shapes – Architecture Through the Lens. Ilustrovaný je mnohými slávnymi súčasnými budovami a interiérmi z Berlína, Ženevy, Singapuru, Bazileja, Curichu, Hong Kongu a ďalších.

Medzi najobľúbenejšími filmami na platforme Artfilms Digital, ktoré skúmajú unikátne vízie, životy a techniky fotografov, sú:

Filmy od Contemporary Arts Media zabávajú, vzdelávajú a informujú o experimentálnom a súčasnom umení. Na výber je celá kolekcia pre vysoké školy alebo verejné knižnice, jednotlivé videá alebo moduly, napr. Visual Art, Digital Arts a Photography.

S Artfilms Digital sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a popisy filmov.

Viac informácií

Články, e-knihy, videá a dizertácie na jednom mieste - to je ProQuest One Academic! 28. 2. 2019 - ProQuest

V súlade s aktuálnymi trendmi v akademickom prostredí, keď je kladený čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje spoločnosť ProQuest novú generáciu vlajkového e-zdroja ProQuest One Academic, ktorý v známom modernom rešeršnom prostredí kombinuje za zvýhodnenú cenu 4 špičkové e-zdroje:

 • ProQuest Central – kolekcia 21 000 titulov časopisov s plnými textami (27 000 titulov celkovo), vyše 2000 titulov novín, 30 000 trhových správ, 113 tis. prípadových štúdií a mnoho ďalších druhov obsahu
 • Academic Complete Ebooks – mnohoodborová kolekcia viac než 155 000 monografií
 • Academic Video Online – vyše 66 000 odborných videí zo všetkých odborov
 • ProQuest Dissertations & Theses Global – vyše 4,7 mil. doktorandských prác, z toho 2,4 mil. vrátane plných textov

Chcete sa o ProQuest One Academic dozvedieť viac? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií

Celá edícia theEYE na platforme Artfilms 27. 2. 2019 - Contemporary Arts Media / Artfilms

Séria 45 videí theEYE prináša rozhovory so súčasnými výtvarníkmi z Veľkej Británie. Poskytujú zriedkavý a osobný pohľad na vplyvy a tvorivé procesy, ktoré sú za umeleckými dielami.

Filmy od Contemporary Arts Media zabávajú, vzdelávajú a informujú o experimentálnom a súčasnom umení. Na výber je celá kolekcia pre vysoké školy alebo verejné knižnice, jednotlivé videá alebo moduly Architecture, Dance, Design / Fashion, Digital Art / New Media, Film & Cinema, Music, Theatre & Performance Art, Visual Art / Digital Arts & Photography a Asian Collection.

Viac informácií

Sebrané spisy proslulého nizozemského právníka Huga Grotia online 27. 2. 2019 - Brill

Vydavatelství Brill uveřejnilo v online podobě sbírku 267 tištěných děl proslulého holandského humanisty a právníka Huga Grotia, která byla vydávána v letech 1609–1941, včetně jedné ze tří známých kopií vzácného prvního vydání De Iure Belli ac Pacis.

Kolekce Grotius Collection Online je nepostradatelným zdrojem informací, který pokrývá širokou škálu oborů od práva, právní vědy a diplomacie k filozofii, historii a teologii. Dostupné formou trvalého nákupu.

Máte-li zájem o více informací nebo cenovou nabídku, kontaktujte Jakuba Petříka nebo Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

Filmy CNN, Dow Jones a Talkin' Success v Academic Video Online 26. 2. 2019 - Alexander Street, a ProQuest Company

Alexander Street sa dohodol na sprístupnení videí CNN, Dow Jones a už spomínaných BBC Studios na vzdelávacie účely:

Viacero videí pribudlo od:

Odkazy vedú priamo na platformu Alexander Street. Pokiaľ ste v internetovej sieti organizácie s prístupom, videá sa zobrazia celé. Ostatným sa zobrazia ukážky videí.

Máte záujem o bližšie informácie o Academic Video Online? Chcete dohodnúť školenie? Prístup pre vašu inštitúciu? Kontaktujte Filipa Vojtáška (ČR) a Miriam Suchoňovú (SR).

Viac informácií

25 vedeckých vydaní Platóna online 22. 2. 2019 - Oxford University Press

Vyše 25 vedeckých vydaní Platóna je teraz dostupných v digitálnej podobe ako jedna z kolekcií na Oxford Scholarly Editions Online. Súčasťou sú napr.:

 • Oxford Classical Texts: Platonis Opera
 • Anglické preklady najdôležitejších dialógov Apology, Theaetetus, Meno, the Republic a Symposium
 • Komentáre k dialógom, ktoré vyšli v edícii Clarendon Plato on many of the dialogues, napr. Irwin o Gorgias, McDowell o Theaetetus, Taylor on Protagoras, Gallop on Phaedo, and Gosling on the Philebus

Digitalizovaná verzia umožňuje:

 • čítať paralelne originálny text, anglický preklad a poznámky.
 • orientovať sa a vyhľadávať podľa stránkovania a číslovania z vydania francúzskeho tlačiara H. Étiennea známeho ako Stephanus – systému využívaného pri citovaní Platónovho diela.

Zoznámte sa s obsahom cez ukážky:

Prehľad všetkých dostupných diel na Works by Plato.

Viac informácií

Virtuální návštěvy lékařských sympozií díky AudioDigest 22. 2. 2019 - Wolters Kluwer - Ovid

Přístup do portálu AudioDigest Platinum, kde je dostupných více než 8 500 audio přednášek z odborných setkání a sympózií konaných v letech 2014 až 2017 v osmnácti lékařských specializacích (od anesteziologie až po urologii), přináší lékařům a dalším pracovníkům v klinické praxi možnost celoživotního vzdělávání a přehled o aktuálních poznatcích v oboru. AudioDigest obsahuje přednášky odborníků v daném oboru, vybrané editory AudioDigest, kteří každoročně vyslechnou tisíce prezentací a publikují nejlepších 10 %.

Přednášky lze poslouchat jak na PC, tak kdykoli a kdekoli i na mobilních zařízeních. Jako celek je AudioDigest k dispozici formou předplatného, jednotlivé specializace pak lze pořídit formou jednorázového nákupu.

Seznamte se s AudioDigest prostřednictvím tohoto videa. Pro detailní informace a/nebo zkušební přístup kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

Vedecké písanie a digitálne nástroje pre výskum 21. 2. 2019 - World Scientific Publishing

Študenti, doktorandi, mladí aj ostrieľaní vedci. Všetci počas vedeckej kariéry prehlbujú svoje zručnosti od metodológie vedeckej práce až po prezentovanie výsledkov svojho bádania.

Obľúbenými pomocníkmi v tejto oblasti sú e-knihy vydavateľstva World Scientific zamerané na vedecké písanie:

 • Jean Luc Lebrun a Justin Lebrun – The Grant Writing and Crowdfunding Guide for Young Investigators in Science
 • Jean Luc Lebrun – Scientific Writing 2. 0: A Reader's and Writer's Guide
 • Willie Tan – Research Methods: A Practical Guide For Students And Researchers
 • Hilary Glasman-Deal – Science Research Writing for Non-Native Speakers of English: A Guide for Non-Native Speakers of English
 • Elizabeth Fisher a Richard Thompson – Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation!

…a digitálne nástroje pre vedu a výskum:

 • What Every Postdoc Needs to Know
 • Planning Your Research and How to Write It
 • Communicating Science: A Practical Guide for Engineers and Physical Scientists
 • Crackle and Fizz: Essential Communication and Pitching Skills for Scientists
 • The Grant Writer’s Handbook
 • Publishing and the Advancement of Science

E-knihy dobre poslúžia aj na zlepšenie odbornej angličtiny študentov a potešia zahraničných študentov.

Jednotlivé e-knihy podľa vášho výberu alebo celý balíček môžete sprístupniť v internetovej sieti vašej inštitúcie formou trvalého nákupu na platforme World Scientific alebo ProQuest Ebook Central. Viaceré sú dostupné aj v predplatných kolekciách na ProQuest Ebook Central.

Chcete viac než e-knihu? Akademickým pracovníkom zabezpečíme komplexnú podporu publikovania a workshopy školiace vedcov v odborných komunikačných zručnostiach.

Viac informácií