ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » Brána k e-zdrojom - Prešovská univerzita v Prešove

Brána k e-zdrojom - Prešovská univerzita v Prešove

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Vstup do e-zdrojov | Voľné a otvorené prístupy | Vedecké publikovanie a komunikácia | Pre správcov prístupu

Vyhľadávajte v dostupných e-zdrojoch na jednom mieste cez Summon.

Jednotlivé e-zdroje

ProQuest Central + Academic Complete Ebooks + ProQuest Dissertations & Theses Global + MEDLINE

Na želanie

Knovel Library

Oxford English Dictionary – skúšobný prístup od 12. 2. do 12. 5. 2024

Otvorené a voľné prístupy

Vedecké publikovanie a komunikácia

  • služby a podujatia pre autorov, redaktorov a vydavateľstvá zamerané na pokročilé korektúry odborných textov v angličtine, kolaboratívne písanie, overovanie originality textov, indexáciu a zviditeľnenie časopisov, kníh, kvalifikačných prác a multimédií
  • služby a nástroje pre vedu, výskum a vzdelávanie zamerané napr. na reprodukovanie pokusov, dolovanie dát, transfer technológií a inovácií

Pre správcov prístupu Štatistiky využitia, MARC a KBART záznamy do lokálneho katalógu a ďalšie nástroje:

Máte otázky? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Napíšte, radi poskytneme bližšie informácie.

aktualizované 8.4.2024