ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Joanna Briggs Institute EBP Database and Journal Package

Joanna Briggs Institute EBP Database and Journal Package

Producent: Joanna Briggs Institute
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: Ovid®
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Medicína založená na dôkazoch 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Joanna Briggs Institute EBP Database je unikátny online zdroj, ktorý pomáha lekárom, ošetrovateľom, zdravotným pracovníkom, vedcom, študentom, manažérom v zdravotníctve, odborníkom na zdravotnú politiku efektívne využívať metodológie medicíny založenej na dôkazoch (evidence-based medicine, EBM) a integrovať dôkazy do svojej praxe:

 • vyhľadať dôkazy
 • posúdiť dôkazy
 • implementovať dôkazy do procesov a manuálov, materiálov pre pacientov atď.
 • vyhodnotiť výstupy a vplyv na zmenu praxe

Joanna Briggs Institute EBP Database obsahuje komplexnú sadu informácií – vyše 3000 záznamov – zo siedmych typov plnotextových zdrojov štruktúrovaných podľa špecializácií klinickej medicíny:

 • Systematic Reviews – štruktúrované recenzie najnovších dôkazov od vyškolených hodnotiteľov
 • Evidence Summaries – stručné zhrnutia z medzinárodnej literatúry o bežných zdravotníckych zákrokoch
 • Recommended Practices – odporúčané postupy podľa EBM týkajúce sa rôznych klinických tém
 • Best Practice Information Sheets – stručné postupy pre lekárov
 • Consumer Information Sheets – štandardizované súhrny pre pacientov, príbuzných a poskytovateľov starostlivosti
 • Systematic Review Protocols
 • Technical Reports – dokumentácia, ako sú tvorené Best Practice Information Sheets

Databáza je aktualizovaná týždenne. Dostupná je formou predplatného, navyše sú dostupné špecializované segmenty:

 • Aged Care
 • Burns Care

Informujte sa o možnosti rozšíriť prístup o e-knihy a nástroje od Joanna Briggs Institute.

Užitočné nástroje a materiály

Články

 • Demystifying Research: Simplifying Critical Appraisal - podcast

  Podcast poskytuje ošetrovatelom, lekárom, knihovníkom v lekárskych knižniciach a ďalším pracovníkom v zdravotníctve vhľad, ako využiť výskum založený na dôkazoch, integrovať ho do klinickej praxe na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.

 • EBP Essentials

  Zaujíma vás medicína založená na dôkazoch a máte málo času? Pozrite si 10-minútové videá o praxi založenej na dôkazoch.

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace materiály

Štatistiky využitia

Materiály pre administrátorov