ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Gregorii Nysseni Opera Online

Gregorii Nysseni Opera Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Primárne pramene
Platforma: Brill Scholarly Editions
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia | Klasické jazyky a literatúra 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Gregorii Nysseni Opera Online je kritické vydanie diela Gregora z Nyssy na základe všetkých dostupných známych rukopisov s úplnou diskusiou o zmenách v textoch, rozsiahlymi poznámkami o biblických, klasických a patristických zdrojoch a indexoch.

Elektronická verzia tohto referenčného diela pre filologický, filozofický a teologický výskum Gregora z Nyssy, otcov gréckej cirkvi, cirkevné dejiny a neskoro antické myslenie obsahuje:

  • 60 textov zo 16 zväzkov v pevnej väzbe
  • Kompletné a neskrátené: 16 (neskôr 18) zväzkov, spolu vyše 3000 stránok
  • Grécke texty, predslovy, Conspectus Codicum, Conspectus Siglorum, Prefaces, Texts, vrátane kritického aparátu, príloh a indexov

Fakty a vlastnosti

  • Editori originálneho tlačeného vydania: Werner Jaeger, Hermann Langerbeck, Heinrich Dörrie, Hadwig Hoerner
  • Poradcovia online vydania: Ekkehard Mühlenberg a Giulio Maspero
  • Jazyk rozhrania: angličtina
  • Jazyk textov: staroveká gréčtina, nemčina
  • ISSN: 2214–8728
  • Súvisiaci zdroj: Lexicon Gregorianum Online, Gregory of Nyssa Online

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia