ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Gregory of Nyssa Online

Gregory of Nyssa Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Primárne pramene
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia | Klasické jazyky a literatúra 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Súčasťou Gregory of Nyssa Online sú Gregorii Nysseni Opera Online a Lexicon Gregorianum Online. Obsahuje kritické vydanie diela Gregora z Nyssy na základe všetkých dostupných známych rukopisov s úplnou diskusiou o zmenách v textoch, rozsiahlymi poznámkami o biblických, klasických a patristických zdrojoch a indexoch, ako aj najrozsiahlejší grécko-nemecký slovník jazyka, ktorý používal Gregor z Nyssy.

Oba zdroje sa dajú predplatiť alebo zakúpiť aj samostatne.

Fakty a vlastnosti

  • Editori originálneho tlačeného vydania: Werner Jaeger, Hermann Langerbeck, Heinrich Dörrie, Hadwig Hoerner
  • Poradcovia onlina vydania: Ekkehard Mühlenberg, Friedhelm Mann, Giulio Maspero
  • Jazyk rozhrania: angličtina
  • Jazyk textov: staroveká gréčtina, nemčina, angličtina
  • ISBN13: 9789004248557

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill