ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Lexicon Gregorianum Online

Lexicon Gregorianum Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia | Klasické jazyky a literatúra 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Výsledkom viac ako troch desaťročí venovaných vedeckému výskumu vo Forschungsstelle Gregor von Nyssa an der Westfälischen Wilhelms-Universität (Münster) je najrozsiahlejší grécko-nemecký slovník jazyka, ktorý používal Gregor z Nyssy. V súčasnosti je jediným slovníkom špeciálne zameraným na neskorú klasickú gréčtinu 4. storočia n. l.

Dokumentuje celú slovnú zásobu Gregora z Nyssy s prihliadnutím na syntax, význam a konotácie v spisoch. Kompletné vydanie obsahuje 10 zväzkov s vyše 13 000 heslami. Elektronická verzia tohto referenčného diela pre filologický, filozofický a teologický výskum Gregora z Nyssy, otcov gréckej cirkvi, cirkevné dejiny a neskoro antické myslenie obsahuje aj grécko-nemecko-anglický slovník vlastných mien.

Fakty a vlastnosti

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill