ČeskyEnglish

Úvod » Semináre

Semináre a školenia

Chcete vedieť:

 • ako získať čo najviac z dostupných elektronických informačných zdrojov,
 • ako využívať nástroje na ich správu, integráciu a efektívnejšie využívanie,
 • čo je nové vo svete elektronických informačných zdrojov a nástrojov?

Vyberte si z ponuky seminárov:

Online Introducing the IEEE Computer Society Digital Library - A Wealth of Knowledge at Your Fingertips!

Kedy: 3. 10. 2023, 14:00 – 15:00
Vložné: zdarma, nutná registrace
Voľné miesta: 96

Potřebujete sledovat aktuální technologický pokrok v informatice? Platforma Computer Science Digital Library (CSDL) byla navržena tak, aby zpřístupnila vašim uživatelům rozsáhlou sbírku vysoce kvalitního recenzovaného obsahu napříč časopisy, technickými časopisy a nejnovějšími výzkumy z našich renomovaných konferencí. Můžete si být jisti, že s CSDL budou vaši akademičtí vědci, vyučující a studenti schopni proniknout hlouběji do světa informatiky! Přijďte na webinář a dozvíte se více s Gillian Howcroft, obchodní manažerkou pro CSDL.

Webinář proběhne v angličtině. Pro registraci na akci použijte prosím níže uvedený formulář. Webinář bude nahráván a odkaz na záznam bude zaslán všem přihlášeným později e-mailem.

---

Does your institution need to stay at the forefront of technological advancements in Computer Science? The Computer Science Digital Library (CSDL) platform has been designed to empower your users with its vast collection of high-quality, peer-reviewed content across journals, technical magazines and the very latest research from our renowned conferences. You can be confident that with CSDL, your academic researchers, faculty and students will be able to delve deeper into the world of computer science! Come to the webinar to find out more with Gillian Howcroft, Sales Manager for CSDL.

The webinar will be presented in English. Please use the form below to register for the event. The webinar will be recorded, a link to the recording will be sent to everyone registered later by email.

Prihláška a podrobnejšie informácie

Online Úvodný webinár k Osmosis [UNIPO]

Kedy: 4. 10. 2023, 13:00 – 14:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia
Voľné miesta: 100

Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove, Elsevier Health a Albertina icome Bratislava vás srdečne pozývajú na praktický online seminár ku skúšobnému prístupu Osmosis, ktorý povedie Michal Krupa z vydavateľstva Elsevier Health.

Osmosis – moduly Medicine a Nursing – bude dostupný pre pacovníkov a študentov Prešovskej univerzity v Prešove. Prístupové údaje zverejníme na tejto stránke.

Webinár bude v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači. Na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené mikrofón, reproduktory alebo slúchadlá.

Nevyhovuje vám čas konania? Zaregistrujte sa aj tak, následne vám pošleme odkaz na nahrávku.

Prihláška a podrobnejšie informácie

Online Refine Your Citations – an introduction to scite_

Kedy: 5. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia
Voľné miesta: 191

Zaregistrujte sa pomocou formulára nižšie na tejto stránke.

Webinár bude zameraný na scite_ – online nástroj, ktorý pomáha vyhľadávať a hodnotiť vedecké články pomocou technológie Smart Citations. Používatelia tak môžu vidieť, ako bola publikácia citovaná v pôvodnom kontexte. Poskytuje tiež klasifikáciu, ktorá ukazuje, či publikácia poskytuje podporné alebo protichodné dôkazy pre citované tvrdenie.

Pomocou scite_ môžu odborníci sledovať metriky inteligentných citácií na úrovni článkov, časopisov, organizácií a sponzorov. Vedci potom môžu analyzovať odkazy vo svojich vlastných dokumentoch a študenti môžu klásť odborné otázky v zrozumiteľnom jazyku a získavať odpovede priamo z úplných textov odborných článkov. Rozšírenie prehliadača umožňuje používateľom zobraziť inteligentné citácie kedykoľvek počas čítania odborného článku online.

Spoločnosť scite_ nedávno spustila službu scite_ Assistant, ktorá overuje text generovaný umelou inteligenciou, aby sa zabezpečilo, že sa neuvádzajú nepravdivé tvrdenia, a poskytuje referenčný zdroj pre každé tvrdenie. Nasledujúce zdroje od spoločnosti scite_ sú verejne dostupné:

 • Zotero / Mendeley / DOI dashboard Viac
 • scite_ Reference Check Viac
 • How scite.ai was built (MIT Press) Viac
 • API & big data Viac
 • Browser extension Viac
 • Smart Citation Badge Viac
 • scite.ai Resource Use Case Centre Viac
 • ChatGPT Validation – scite_ Assistant Viac

Pokiaľ máte záujem o nastavenie skúšobného prístupu pre vašu inštitúciu, kontaktujte Luciu Poledníkovú.

 • Prednášajúci: Igor Osipov, Ph.D., viceprezident scite_ pre akademické inčtitúcie
 • Jazyk podujatia: angličtina

_____

Please register using the form below

This webinar (in English language) will focus on the scite_ tool – a database that can be used to discover and evaluate scientific articles via Smart Citations. Smart Citations allow users to see how a publication has been cited, as they provide the context of the citation. They also provide a classification that describes whether the publication has supporting or contrasting evidence for the cited claim.

With the scite_ tool, researchers can check Smart Citation metrics at the level of articles, journals, organizations, and funders. Scholars can run reference analyses on their own papers. Students can ask research questions in plain language and get answers directly from the full text of research articles. A browser extension enables users to see Smart Citations anywhere they're reading a scientific article online.

scite_ recently launched the scite_ Assistant feature, which validates AI-generated texts and ensures there are no false statements, providing a source reference for every statement made. All publicly available resources from scite_ are below:

Please feel free to ask about a free trial to your institution.

Speaker: Igor Osipov, Ph.D., Vice-President, Global Academic & Institutions at scite_

Prihláška a podrobnejšie informácie

Online ProQuest One Literature Demo

Kedy: 5. 10. 2023, 17:00 – 18:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Vyberte si termín a zaregistrujte se na webinář:

 • 28.9. od 17 hod
 • 5.10. od 17 hod
 • 12.10. od 17 hod
 • 19.10. od 17 hod
 • 26.10. od 17 hod

Seznamte se s rozsáhlým informačním zdrojem ProQuest One Literature, který usnadňuje distanční vzdělávání a samostudium studentů světové literatury. Zpřístupňuje na jednom místě literární díla 65 národních literatur, odborné texty z literární vědy, encyklopedie, video a audio nahrávky.

Webinář bude probíhat přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Online UpToDate Product Onboard Webinars

Kedy: 6. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Vyberte si termín a zaregistrujte sa:

Pozývame vás na online semináre s praktickými ukážkami práce so znalostným informačných zdrojom UpToDate pre lekársku prax založenú na dôkazoch.

Bude priestor aj na vaše otázky. Webináre sú určené pracovníkom a študentom z inštitúcií, ktoré majú licencovaný prístup k UpToDate alebo o ňom uvažujú.

Webináre sú v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Invitation

Every patient deserves to receive the best possible care from clinicians, confident in their decisions. That is why health systems and clinicians around the world turn to UpToDate every day. Over 100 research studies conclude that using UpToDate at the point of care helps improve outcomes and service delivery.

In this webinar, we will explain what UpToDate is, how to access and navigate quickly and find evidence-based answers to your clinical question.

Learn more about UpToDate, including:

 • Creating an account
 • Conducting a normal/advanced search
 • Customizing your UpToDate homepage
 • Help reduce medication errors with Drugs & Drug Interactions
 • COVID-19 common questions and answers
 • What's New & Practice Changing Updates
 • Patient education engagement
 • Earning and submitting Continuing Medical Education (CME) Credits
 • Q&A

Ready to learn more about UpToDate decision support? Please register to join our live sessions.

Online Lexicomp Onboard Webinars

Kedy: 6. 10. 2023, 11:00 – 11:30
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Vyberte si termín a zaregistrujte sa:

Pozývame vás na online semináre s praktickými ukážkami práce so znalostným informačných zdrojom Lexicomp.

Bude priestor aj na vaše otázky. Webináre sú určené pracovníkom a študentom z inštitúcií, ktoré majú licencovaný prístup k Lexicomp alebo o ňom uvažujú.

Webináre sú v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Invitation

Each patient is unique. On the journey to safe and effective care, every decision count!

From chronic conditions to personalized medicine, neonates and nursing mothers, we have you and your patients covered with practice-related medical information and drug safety databases.

With Lexicomp®, you have access – online and on mobile – to 20 drug databases, drug monographs, and many interactive tools and calculators including:

 • Drug interaction: extensive view of adverse reactions
 • Details on preparation and administration
 • Off-label drug uses
 • Drug comparison: Allows up to four drugs from different classes to be compared in order to determine or evaluate treatment procedures. Finding alternative treatments for drug side effects
 • IV compatibility tools: Access to stability and compatibility information based on Trissel's 2™ Clinical Pharmaceutics database by Lawrence A. Trissel.
 • Patient education: Reliable information for patient education in 19 languages
 • Renal dosing, etc.

Ready to learn more about Lexicomp drug decision support? Please register to join our live sessions.

Online How to Do Research and Get Published Webinar Series

Kedy: 11. 10. 2023, 17:00 – 18:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

SAGE is excited to announce the launch of our new "How to do Research and Get Published webinar series. This monthly series will conduct a deeper dive into the journal world, providing expert advice to researchers and authors on how to get published in a peer-reviewed academic journal. The series will also explore other aspects of academic publishing, including how to find a mentor and any relevant costs associated with publishing, among other topics.

 • 11. 10. Copyright, Permissions, and Author Reuse (registrácia)
 • 15. 11. How to Write a Literature Review (registrácia)
 • 6. 12. Research agenda and personal academic brand (registrácia)

Zo záznamu:

 • 18. 1. How to convert a dissertation or thesis into a manuscript (nahrávka)
 • 15. 2. How to write a cover letter (nahrávka)
 • 29. 3. How to organize, present and share data (nahrávka)
 • 26. 4. Authorship, etiquette and collaboration (nahrávka)
 • 24. 5. Image integrity (nahrávka)
 • 21. 6. How to secure funding (nahrávka)
 • 19. 7. Guidance for Researchers from Lower Income Countries (nahrávka)
 • 23. 8. Conferences and Networking (nahrávka)
 • 20. 9. Ethics and Research Integrity (registrácia)

Webináre sú v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači. Na prenos zvuku postačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Otázky môžete poslať vopred cez Twitter alebo Instagram s použitím hashtagu #SAGEHowToGet­Published.

Mohlo by sa hodiť:

Online Writefull - automatická korektúra odborných textov v angličtine

Kedy: 17. 10. 2023, 14:00 – 15:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia
Voľné miesta: 299

Nástroj Writefull bol špeciálne navrhnutý na korektúru odborných textov v angličtine. Od iných nástrojov sa líši najmä tým, že používa jazykové modely založené na umelej inteligencii (AI), a priebežne sa „učí“ z textov miliónov publikovaných odborných článkov. Writefull koriguje gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis a štylistiku, aj na úrovni fráz a viet.

Vojtech Karen z AiP prakticky predvedie, ako používať jednotlivé nástroje:

 • Writefull for Word – doplnok pre Microsoft Word, kde môžete text priebežne kontrolovať počas písania
 • Writefull for Overleaf – doplnok pre LaTeX editor Overleaf, kde môžete text priebežne kontrolovať počas písania
 • Writefull Revise – slúži na korektúru už pripraveného textu
 • Writefull Cite – umožňuje identifikovať časti textu, ku ktorým by mali byť doplnené chýbajúce odkazy na literatúru

Dozviete sa aj o nástrojoch Academizer, GPT Detector a funkcii, ktorá umožňuje vybrať si preferovanú angličtinu – britskú alebo americkú – v režime Full Edit.

Seminár bude v češtine. Záujemcom odporúčame zaregistrovať sa, aj keď v uvedenú dobu nebudú mať čas sa webinára priamo zúčastniť. Všetkým zaregistrovaným následne pošleme odkaz na záznam webinára.

Nevyhovuje vám čas? Môžete využiť webinár v češtine, ktorý sa bude konať 19. 10. o 10:00. Alebo sa zaregistrujte dole a zaškrtnite v prihláške „Nemôžem sa zúčastniť, ale žiadam o záznam.“

K plnej verzii Writefull majú aktuálne prístup:

Ste z inej inštitúcie?

 • Vypýtajte si testovací prístup k Writefull pre vašu inštitúciu.
 • Využite voľne dostupnú základnú verziu Writefull for Word a/alebo Writefull for Overleaf.
 • Chcete využívať prémiové nástroje a nemáte prístup cez vašu inštitúciu? Získajte zľavu 10 % na licenciu Writefull pre jednotlivcov. Pokiaľ vaša inštitúcia počas nasledujúceho roku predplatí Writefull, peniaze za osobnú licenciu vám Writefull vráti.

Prihláška a podrobnejšie informácie

Online Writefull - automatická korektúra odborných textov v angličtine

Kedy: 19. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia
Voľné miesta: 300

Nástroj Writefull bol špeciálne navrhnutý na korektúru odborných textov v angličtine. Od iných nástrojov sa líši najmä tým, že používa jazykové modely založené na umelej inteligencii (AI), a priebežne sa „učí“ z textov miliónov publikovaných odborných článkov. Writefull koriguje gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis a štylistiku, aj na úrovni fráz a viet.

Vojtech Karen z AiP prakticky predvedie, ako používať jednotlivé nástroje:

 • Writefull for Word – doplnok pre Microsoft Word, kde môžete text priebežne kontrolovať počas písania
 • Writefull for Overleaf – doplnok pre LaTeX editor Overleaf, kde môžete text priebežne kontrolovať počas písania
 • Writefull Revise – slúži na korektúru už pripraveného textu
 • Writefull Cite – umožňuje identifikovať časti textu, ku ktorým by mali byť doplnené chýbajúce odkazy na literatúru

Dozviete sa aj o nástrojoch Academizer, GPT Detector a funkcii, ktorá umožňuje vybrať si preferovanú angličtinu – britskú alebo americkú – v režime Full Edit.

Seminár bude v češtine. Záujemcom odporúčame zaregistrovať sa, aj keď v uvedenú dobu nebudú mať čas sa webinára priamo zúčastniť. Všetkým zaregistrovaným následne pošleme odkaz na záznam webinára.

Nevyhovuje vám čas? Môžete využiť webinár v češtine, ktorý sa bude konať 17. 10. o 14:00. Alebo sa zaregistrujte dole a zaškrtnite v prihláške „Nemôžem sa zúčastniť, ale žiadam o záznam.“

K plnej verzii Writefull majú aktuálne prístup:

Ste z inej inštitúcie?

 • Vypýtajte si testovací prístup k Writefull pre vašu inštitúciu.
 • Využite voľne dostupnú základnú verziu Writefull for Word a/alebo Writefull for Overleaf.
 • Chcete využívať prémiové nástroje a nemáte prístup cez vašu inštitúciu? Získajte zľavu 10 % na licenciu Writefull pre jednotlivcov. Pokiaľ vaša inštitúcia počas nasledujúceho roku predplatí Writefull, peniaze za osobnú licenciu vám Writefull vráti.

Prihláška a podrobnejšie informácie

Online Get to know SciFlow for students

Kedy: 2. 11. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Vyberte si termín a zaregistrujte sa na webinár:

Save time and nerves writing your thesis or assignment with SciFlow. We give you an introduction into using the templates, automated formatting and answer your questions.

The online writing and publishing software SciFlow provides you with the means to save time (and nerves) when creating academic publications:

 • Text formatting according to university guidelines is automated.
 • Easily manage your references with SciFlow and your favorite reference manager
 • Invite others to your document to proofread your manuscript or make suggestions.

Automated formatting for your theses & assignments according to university guidelines

The most tedious task in writing any academic text is formatting references. We will take care of that for you! Just drag and drop your references into your text, select your citation style, and watch the magical formatting take place.

Learn how to start writing with SciFlow in this webinar

In this webinar, we will cover the following topics:

 • Introduction to SciFlow and the writing process.
 • Understanding templates and how to use them to benefit from automated formatting.
 • How you can invite and communicate with your peers.
 • Ask us your questions, and we will answer. :)

Další webináře: