ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Grand Corpus des dictionnaires

Grand Corpus des dictionnaires

Producent: Classiques Garnier Publishers
Partner: Classiques Garnier
Typ: Prekladové a výkladové slovníky
Platforma: Classiques Garnier Numérique
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Romanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Súčasťou Grand Corpus des dictionnaires [du 9e au 20e siècle] je 24 najdôležitej­ších slovníkov francúzskeho jazyka s 200 000 stranami, 900 000 heslami a definíciami. Je najväčšou kolekciou svojho druhu.

Využijú ju odborníci a študenti zameraní na starú, stredovekú, klasickú a modernú francúzštinu, medievialistiku, literatúru, dejiny, dejiny jazyka, lexikografiu, právo, prírodné vedy a ďalšie odbory.

  • Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 9e au 15e siècle de Frédéric Godefroy
  • Dictionnaire historique de l'ancien langage français depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV de La Curne de Sainte-Palaye
  • Dictionnaire de la langue française du 16e siècle d’Edmond Huguet
  • Corpus des dictionnaires des 16e et 17e siècles – Dictionaire Francois-latin de Robert Estienne 1549, Thrésor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne de Jean Nicot 1606, A Dictionarie of the french and english tongues de Randle Cotgrave 1611, Les Origines de la langue françoise de Gilles Ménage 1650, Dictionnaire françois de Pierre Richelet 1680, Dictionaire universel d’Antoine Furetière 1690, Essai d'un Dictionaire universel de Antoine Furetière 1687, Dictionnaire étymologique ou Origines de la langue françoise de Gilles Ménage 1694, Le Dictionnaire de l'Académie françoise dedié au Roy 1694 a Le Dictionnaire des Arts et des Sciences de Thomas Corneille 1694((Dictionaries of the Sixteenth and Seventeenth centuries))
  • Corpus des dictionnaires de l’Académie française du XVIIe au XXe siècle – 1687 [Avant-Première 1] ⇒ de A à Aversion, 1687 [Avant-Première 2] ⇒ de A à Confiture, 1687 [Avant-Première 3] ⇒ de A à Neuf, Le Dictionnaire de l'Académie françoise dedié au Roy 1694 [Première édition], Le Dictionnaire des Arts et des Sciences de Thomas Corneille 1694, 1718 [Deuxième édition], Nouveau Dictionnaire de l'Académie françoise 1718, 1740 [Troisième édition], 1762 [Quatrième édition], 1798 [Cinquième édition], 1835 [Sixième édition], 1879 [Septième édition] a 1932–1935 [Huitième édition], Le Dictionnaire des Arts et des Sciences de Thomas Corneille 1694 a Complément du Dictionnaire de l'Académie française de Louis Barré 1842((Corpus of Dictionaries of the French Academy from the Seventeenth to the Twentieth Century))

Fakty a vlastnosti

  • Spôsob získania: Slovníky sú dostupné samostatne alebo ako kolekcie formou predplatného aj trvalého nákupu.
  • Alternatívny názov: The Great Corpus of French Language Dictionaries [9th – 20th century]

Užitočné nástroje a materiály

Materiály pre administrátorov