ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » SAGE Open Access Journals

SAGE Open Access Journals

Producent: SAGE Publications
Partner: SAGE Publications
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov
Platforma: SAGE Journals
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (46) »
Geriatria a gerontológia | Gynekológia a pôrodníctvo | Hematológia a transfúziológia | Chirurgia a traumatológia | Infektológia a geografická medicína | Interná medicína | Kardiológia | Medicína založená na dôkazoch | Očné lekárstvo | Onkológia a rádioterapia | Ortopédia a telovýchovné lekárstvo | Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy | Paliatívna medicína a liečba bolesti | Pediatria | Pneumológia a ftizeológia | Pracovné lekárstvo a toxikológia | Praktické lekárstvo | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Rádiológia a nukleárna medicína | Rehabilitácia | Reumatológia | Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia | Urgentná medicína a medicína katastrof | Urológia / Nefrológia | Ošetrovateľstvo | Verejné zdravotníctvo a medzinárodné zdravie | Biomedicínske inžinierstvo | Ekonomika, riadenie a politika v zdravotníctve | Epidemiológia / Hygiena / Preventívne lekárstvo | Lekárska biológia a genetika | Molekulárna medicína | Patológia a súdne lekárstvo | Biotechnológie | Potravinárstvo a výživa | Veterinárne lekárstvo | Meteorológia a klimatológia | Informačné štúdiá a knihovníctvo | Mediálne a komunikačné štúdiá | Pedagogika a školstvo | Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie | Psychológia a kognitívna veda | Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá | Marketing a management | Informačné technológie / Telekomunikácie | Nanotechnológie a nanovedy | Strojárenstvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

SAGE Publications poskytuje voľný prístup k úplným textom článkov autorov, ktorí sa rozhodli publikovať v open access časopisoch so zlatou cestou, napr.:

Ďalšie open access články sú dostupné v hybridných časopisoch.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Školiace materiály

Materiály pre administrátorov

Ostatné