ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Charlesworth Author Services

Charlesworth Author Services

Producent: The Charlesworth Group
Partner: Charlesworth Group
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Komplexná publikačná podpora pre akademických pracovníkov:

 • Expertná editácia v angličtine – Texty upravujú odborníci v danej oblasti, čím sa zvyšuje šanca na ich prijatie na publikovanie.
 • Komplexná publikačná podpora – Pripravíme balík služieb podľa vašich potrieb a pomôžeme vám v každom kroku publikačného procesu.
 • Podpora pri úprave sprievodného listu – Pomôžeme vám pripraviť sprievodný list v správnom znení pre redakciu.
 • Expertná recenzia nanečisto – Úprava rukopisu tak, aby spĺňal kritériá požadované v rámci recenzného konania danej redakcie.
 • Editácia žiadosti o grant – Úprava textu tak, aby spĺňal požiadavky inštitúcie poskytujúcej grant.

Typy publikácií: články vo vedeckých časopisoch, abstrakty, knihy, kvalifikačné práce, správy a prezentácie

Balíky služieb pre autorov a inštitúcie na výber:

 • Charlesworth Essential
 • Charlesworth Advanced
 • Charlesworth Premium – len pre články z medicínskych odborov
 • Charlesworth Flexible

Jednotlivé služby:

Úprava abstraktov | Písanie abstraktov | Sprievodný list |Vedecký posudok | Formátovanie odkazov | Preklad | Kontrola plagiátorstva | Výber časopisov | Formátovanie a úprava obrázkov | Tvorba obrázkov | Úprava návrhu na grant – na základnej alebo pokročilej úrovni

Prečo Charlesworth Group?

 • Dôveryhodný a rešpektovaný partner autorov a vydavateľov, ktorý spolupracuje napríklad s American Institute of Physics alebo Royal Society of Chemistry
 • Editori Charlesworth Group sú rodení hovoriaci a majú titul PhD. Majú znalosti a osobné skúsenosti ako aktívni vedci, redaktori alebo autori publikujúci v časopisoch s vysokým impaktom faktorom.
 • Expertné služby zákazníkom a poradenské tímy
 • Garantuje kvalitu a splnenie termínu (základné služby 2–4 dni)
 • Poskytuje certifikát o urobenej editácii
 • Najnovšie kurzy vytvorené odborníkmi v jednotlivých odboroch
 • Charlesworth Group je členom Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace materiály