ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » SAGE Catalyst

SAGE Catalyst

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Nástroj pre kolaboratívne vyučovanie a učenie sa s prémiovými učebnicami zo spoločenských vied

Neobmedzený univerzitný prístup k úplným textom viac ako 700 odborných elektronických kníh vydavateľstva SAGE zameranými na obchod, manažment, vzdelávanie, študijné zručnosti, mediálne štúdiá, komunikáciu, politológiu, medzinárodné vzťahy, spoločenské vedy a výskumné metódy.

Knihy sú dostupné na platforme Talis Elevate, ktorá umožňuje integráciu vašich multimediálnych zdrojov, diskusiu a virtuálnu spoluprácu medzi čitateľmi. SAGE Catalyst podporuje vytváranie a zdieľanie zoznamov odporúčanej literatúry, čím zapája študentov do online zmiešaného alebo asynchrónneho vzdelávania.

Fakulty môžu vkladať kapitoly priamo do virtuálneho vzdelávacieho prostredia (VLE) alebo systému riadenia výučby (LMS, napr. Moodle) svojej inštitúcie a zobrazovať analytické údaje na úrovni kurzov, zdrojov a študentov. To poskytuje cenné informácie o zapojení študentov a zároveň spravodlivý prístup k základným textom.

Kolekcia SAGE Catalyst Core je dostupná formou predplatného. Prístup je možné rozšíriť o užšie zamerané kolekcie Study Skills, Business & Management, Professional, Professional II a Research Methods.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

  • SAGE Catalyst for librarians

    Integrácia služby do LMS vysokej školy, termíny školení a webinárov, propagačné materiály.

  • SAGE Catalyst for faculty

    Úvodné školenia a webináre, prípadové štúdie, zoznam titulov a ďalšie materiály pre vysoké školy a pedagógov