ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » Brána k e-zdrojom - Slovenská technická univerzita v Bratislave

Brána k e-zdrojom - Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Podujatia | Vstup do e-zdrojov a nástrojov | Skúšobné prístupy | Voľné a otvorené prístupy | Vedecké publikovanie a komunikácia | Pre správcov prístupu

Webináre a nahrávky k e-zdrojom a nástrojom, ku ktorým máte prístup:

Celý kalendár podujatí a prihlášky

Vstup do e-zdrojov a nástrojov

American Chemical Society Journals

 • Zastúpené sú analytická, anorganická, aplikovaná, biologická, fyzikálna a organická chémia, materiálové vedy a inžinierstvo, vrátane materiálov v elektronike, energie, fotoniky a nanovied
 • Základné vyhľadávanie je dostupné na každej web stránke. Pokročilé sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Šikovné nástroje: Po vytvorení osobného účtu ACS ID si môžete nastaviť alerty, ukladať vyhľadávania a články. Slúži aj pre autorov a recenzentov článkov v časopisoch ACS. Viac o ACS ID.
 • Ako si nastaviť prístup do predplateného obsahu cez mobilný telefón, tablet alebo notebook.
 • Viac o ACS Journals vrátane noviniek a pomôcok
 • Licenčné podmienky

ASM Alloy Center Database

 • Overené údaje o zliatinách železných a neželezných kovov vrátane celosvetových ekvivalentov zliatin, údajov o mechanických, fyzikálnych a chemických vlastnostiach, údajov o povlakoch a koróznych vlastnostiach v rôznych prostrediach. Obsahuje dátové listy o materiáloch z Alloy Digest a ďalších publikácií ASM, dátové listy o tepelnom spracovaní z Heat Treater's Guides, krivky napätia a deformácie, krivky tečenia, časovo-teplotné krivky a ďalšie technické grafy zliatin. Súčasťou sú:
  • Datasheets & Diagrams
  • Alloy Finder
  • Materials Property Data
  • Coatings Data
  • Corrosion Performance
 • Databázu môžete prezerať, vyhľadávať v celej alebo v jednotlivých častiach.
 • Viac informácií nájdete na stránke odpovedí na často kladené otázky a v úvodnom videu.
 • Tip: Ďalšie informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach materiálov, interaktívne tabuľky, grafy a fázové diagramy nájdete v Knoveli, návod viď nižšie.

CAS SciFinder Discovery Platform

IOPscience extra + IOP ebooks Release 1

Knovel Library

Material ConneXion Database

 • Databáza nových materiálov a procesov obsahuje vyše 10 000 inovatívnych materiálov pre interiérový, priemyselný a produktový dizajn, textilníctvo a architektúru. Zastúpené sú sklo, prírodné materiály, polyméry, technické materiály, keramika, kovy, betón a materiály založené na báze uhlíku. Súčasťou záznamov je popis materiálu, fyzikálne vlastnosti a kontaktné údaje na výrobcu.
 • MaterialConneXion Database môžete naplno využívať po vytvorení osobného účtu. Pri registrácii použite e-mailovú adresu pridelenú univerzitou, t. j. @stuba.sk. Osobný účet vám umožní nielen prístup k databáze, ale aj vytvárať a zdieľať prehľady materiálov v My Materials.
 • Materiály môžete vyhľadávať podľa typu materiálu, udržateľnosti, spracovania, fyzikálnych vlastností, úžitkových vlastností a dostupnosti.
 • V Budapest Design Material Library si môžete pozrieť vzorky 300 materiálov naživo. Knižnice Material ConneXion sú pre pracovníkov a študentov z inštitúcií s prístupom k Material ConneXion Database otvorené po dohode. Dohodnite si návštevu.
 • Video návod
 • Licenčné podmienky

ProQuest Ebook Central

Reaxys

 • Služba je dostupná v internetovej sieti a cez vzdialený prístup inštitúcie.
 • Osobný účet vám umožní uložiť si vyhľadávania, exportovať a ukladať si dáta, upraviť si rozhranie atď. Na stránkach Reaxys zájdite vpravo hore na „Register“ a vytvorte si osobný účet. Pokiaľ už máte osobný účet do niektorej z databáz vydavateľstva Elsevier, napr. ScienceDirect a Scopus, prístupové údaje môžete použiť aj v Reaxyse.
 • Na začiatok odporúčame pozrieť si nahrávku webinára a video návody.
 • Viac o Reaxys vrátane pomôcok
 • Licenčné podmienky

SciFlow Authoring Platform – základná verzia

 • Pri registrácii použite e-mailovú adresu, ktorú vám pridelila univerzita, t. j. @stuba.sk.
 • SciFlow je cloudová kolaboratívna platforma, nevyžaduje inštaláciu na počítači. Pracuje vo webových prehliadačoch Firefox (verzia 52 a vyššie), Google Chrome a Safari. Bezplatná verzia pre jednotlivcov umožňuje pracovať v SciFlow na max. 10 textoch a len so základnými nástrojmi textového editora.
 • Využiť môžete šablóny citačných štýlov, vedeckých časopisov a kvalifikačných prác. Na odporúčanie používateľov sú priebežne dopĺňané, napr. česká verzia citačnej normy ISO 690.
 • Dokument môže upravovať alebo komentovať niekoľko autorov súčasne. Sledovanie zmien umožňuje vidieť zmeny vykonané spoluautormi a vytvárať verzie.
 • Umožňuje jednoduché formátovanie textu a vkladať tabuľky, rovnice, špeciálne znaky a ďalšie textové prvky, napr. dlhé citácie literárnych textov.
 • Prepojiť alebo integrovať môžete citačné manažéry Mendeley alebo Zotero. Použité referencie sú dostupné pre všetkých spoluautorov.
 • Integrovaná je kontrola pravopisu a gramatiky v nemčine a angličtine.
 • Dokumenty môžete exportovať vo formátoch Word, PDF, HTML alebo JATS.
 • Pozrite si video návody.
 • Viac o SciFlow vrátane noviniek a pomôcok
 • Licenčné podmienky

scite_ – základná verzia

 • Vytvorte si osobný účet – choďte na Sign up vpravo hore – aby ste získali prístup k základným funkciám. Pri registrácii odporúčame použiť e-mailovú adresu, ktorú vám pridelila inštitúcia, t. j. s doménou @stuba.sk.
 • Využiť môžete základné a pokročilé vyhľadávanie.
 • Do vášho časopisu, repozitára a pod. môžete zdarma implementovať scite Badge. Ukážky implementácie sú vidieť napr. na stránkách ACS, Wiley, PNAS, IOP a The Royal Society.
 • Na začiatok odporúčame pozrieť si návody, záznam webinára a krátke video návody. Ďalšie informácie a pomôcky nájdete na stránke scite.
 • Licenčné podmienky

World Scientific Publishing eBooks – Scientific Writing Guides

Writefull – nástroj na korektúru odbornej angličtiny

Otvorené a voľné prístupy

Vedecké publikovanie a komunikácia

 • otvorené webináre Charlesworth Author Services zamerané na vedeckú komunikáciu, vedecké písanie v angličtine, publikačný proces, profesný rast, vedeckú prácu z domu, duševnú pohodu a granty
 • pre jednotlivcov: zľava na editačné služby Charlesworth
 • autorská platforma SciFlow, bezplatná verzia pre jednotlivcov umožňuje pracovať na max. 10 textoch alen so základnými nástrojmi textového editora.
 • hĺbková analýza ohlasov pomocou scite. Bezplatné rozšírenie do webového prehliadača vám pri prehliadaní iných webových stránok zobrazí počet podporných, zmieňujúcich a negujúcich citácií, ktoré článok získal.

Pre správcov prístupu Štatistiky využitia, MARC a KBART záznamy do lokálneho katalógu a ďalšie nástroje:

Ukončené prístupy

Máte otázky? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Napíšte, radi poskytneme bližšie informácie.

aktualizované 23.2.2024