ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Partner: Taylor & Francis Group (Books)
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: Taylor & Francis eBooks
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (99) »
Geriatria a gerontológia | Gynekológia a pôrodníctvo | Hematológia a transfúziológia | Chirurgia a traumatológia | Infektológia a geografická medicína | Interná medicína | Kardiológia | Medicína založená na dôkazoch | Očné lekárstvo | Onkológia a rádioterapia | Ortopédia a telovýchovné lekárstvo | Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy | Paliatívna medicína a liečba bolesti | Pediatria | Pneumológia a ftizeológia | Pracovné lekárstvo a toxikológia | Praktické lekárstvo | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Rádiológia a nukleárna medicína | Rehabilitácia | Reumatológia | Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia | Urgentná medicína a medicína katastrof | Urológia / Nefrológia | Farmakológia a farmácia | Komplementárna a alternatívna medicína | Ošetrovateľstvo | Telesná výchova a šport | Verejné zdravotníctvo a medzinárodné zdravie | Anatómia / Fyziológia | Bioetika a lekárske právo | Biomedicínske inžinierstvo | Ekonomika, riadenie a politika v zdravotníctve | Epidemiológia / Hygiena / Preventívne lekárstvo | Laboratórna medicína | Lekárska biológia a genetika | Lekárska fyzika a biofyzika | Lekárska chémia a biochémia | Molekulárna medicína | Patológia a súdne lekárstvo | Environmentálne vedy | Potravinárstvo a výživa | Poľnohospodárstvo | Fyzika | Matematika a štatistika | Geografia | Geológia | Hydrológia | Meteorológia a klimatológia | Biológia | Botanika | Chémia | Zoológia | Archeológia / Antropológia / Etnológia | Filozofia a etika | Historické vedy | Informačné štúdiá a knihovníctvo | Islamistika | Judaistika | Mediálne a komunikačné štúdiá | Medievalistika | Pedagogika a školstvo | Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie | Pomocné vedy historické / Muzeológia | Právo / Verejná správa | Psychológia a kognitívna veda | Religionistika / Teológia | Rodové a minoritné štúdiá | Sociálna práca / Sociálna politika | Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá | Bankovníctvo a finančníctvo | Ekonomické vedy | Marketing a management | Rozvojové štúdiá | Služby / Cestovný ruch | Klasické jazyky a literatúra | Lingvistika | Literárne vedy a literatúra | Neslovanské jazyky a literatúry | Orientálne jazyky a literatúry | Slovanské jazyky a literatúry | Dizajn a úžitkové umenie | Dramatické umenie | Film, fotografia a nové médiá | Hudobné umenie | Tanečné umenie | Teória a dejiny umení | Výtvarné umenie | Policajné vedy / Kriminológia / Forenzné vedy | Technika a inžinierstvo [všeobecne] | Energetika | Environmentálne inžinierstvo | Informačné technológie / Telekomunikácie | Stavebníctvo, architektúra a urbanizmus | Viacodborové, obecné zameranie | Anglistika a amerikanistika | Romanistika | Germanistika | Ázijské štúdiá 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Na platforme Taylor & Francis eBooks sú dostupné knihy vydavateľstva Taylor & Francis, vrátane imprintov Routledge, CRC Press, Garland, Spon Press, Psychology Press a Brunner-Routledge, rozdelené do 20 odborov.

O e-knihách

 • Zoznam titulov a ďalšie informácie: Taylor & Francis eBooks
 • Typ dokumentov: monografie, encyklopedie, referenčné zdroje
 • Imprinty: Taylor & Francis, Routledge, RoutledgeFalmer, Psychology Press, CRC Press, Europa Publications, Garland Science, Focal Press, Spon Press, Gower Publishing, Ashgate, Burleigh Dodds a RIBA Publishing

Vlastnosti a nástroje pre používateľov a správcov prístupu

 • Spôsob sprístupnenia: online
 • Možnosť vzdialeného prístupu: áno, cez EZproxy, Shibboleth a Athens
 • Formát e-kníh: PDF (nutný plug-in)
 • Zvláštne funkcie vytváranie osobných poznámok, zvýraznenie textu, MARC záznamy, alerty, štatistiky využitia COUNTER
 • Obmedzenie: u DRM free titulov tlač a kopírovanie bez obmedzenie, u DRM protected titulov tlač max. 30 strán

Rozsah licencie a cena

 • Spôsob získania: predplatné, trvalý nákup alebo akvizícia založená na využití (evidence-based selection)
 • Možnosť výberu jednotlivých titulov: áno, kolekcie 50, 100 alebo 200 titulov podľa vlastného výberu za pevnú cenu, ďalej predmetové kolekcie (Subject Packages) po 100 kusoch, tzv. Subject eCollections a Interdisciplinary eCollections
 • Počet současně pracujúcich používateľov: neobmedzený
 • Licenčné podmienky: Taylor & Francis eBooks – Terms & Conditions
 • Cena: na vyžiadanie

Odběratel si má možnost objednat 1 titul nebo sestavit svou vlastní kolekci čítající 50, 100, nebo 200 titulů eBooks (s progresivní slevou) pro 5 nebo 10 současně pracujících uživatelů formou předplatného na jeden rok.

Interdisciplinární kolekce na výběr: AI and Machine Learning, Building and Construction, Child and Adolescent Mental Health, China, Cognitive Psychology, Data Science, Developement, Developmental Psychology, Development Studies, English Language Learning and Applied Linguistics, Ethics, Gaming, Graphics, Animation; Gender, Gender Studies, Globalization, Green Technology and Energy, Higher Education, Human Rights, India, Industry 4.0, The Internet, Culture & Society, Islam, Korea, Lasers and Optics, Leadership, Literacy, Medieval History, Medieval Studies, Modern History 1750 Onwards, Philosophy and Religious Ethics, Postcolonialism, Project Management, Psychoanalysis, Race & Ethnicity; Race, Ethnicity, Whiteness; Sexuality Studies, Social & Cultural Theory, Social Psychology, Special Education and Speech & Language Learning, Sports Studies, Structural Engineering, Terrorism, Populism & Extremism, Tourism and Hospitality a Urban Studies

S Taylor & Francis eBooks se seznámíte přes volně dostupné vyhledávání a open access e-knihy.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov