ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Vydavateľstvo: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: Taylor & Francis eBooks
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (99) »
Geriatria a gerontológia | Gynekológia a pôrodníctvo | Hematológia a transfúziológia | Chirurgia a traumatológia | Infektológia a geografická medicína | Interná medicína | Kardiológia | Medicína založená na dôkazoch | Očné lekárstvo | Onkológia a rádioterapia | Ortopédia a telovýchovné lekárstvo | Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy | Paliatívna medicína a liečba bolesti | Pediatria | Pneumológia a ftizeológia | Pracovné lekárstvo a toxikológia | Praktické lekárstvo | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Rádiológia a nukleárna medicína | Rehabilitácia | Reumatológia | Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia | Urgentná medicína a medicína katastrof | Urológia / Nefrológia | Farmakológia a farmácia | Komplementárna a alternatívna medicína | Ošetrovateľstvo | Telesná výchova a šport | Verejné zdravotníctvo a medzinárodné zdravie | Anatómia / Fyziológia | Bioetika a lekárske právo | Biomedicínske inžinierstvo | Ekonomika, riadenie a politika v zdravotníctve | Epidemiológia / Hygiena / Preventívne lekárstvo | Laboratórna medicína | Lekárska biológia a genetika | Lekárska fyzika a biofyzika | Lekárska chémia a biochémia | Molekulárna medicína | Patológia a súdne lekárstvo | Environmentálne vedy | Potravinárstvo a výživa | Poľnohospodárstvo | Fyzika | Matematika a štatistika | Geografia | Geológia | Hydrológia | Meteorológia a klimatológia | Biológia | Botanika | Chémia | Zoológia | Archeológia / Antropológia / Etnológia | Filozofia a etika | Historické vedy | Informačné štúdiá a knihovníctvo | Islamistika | Judaistika | Mediálne a komunikačné štúdiá | Medievalistika | Pedagogika a školstvo | Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie | Pomocné vedy historické / Muzeológia | Právo / Verejná správa | Psychológia a kognitívna veda | Religionistika / Teológia | Rodové a minoritné štúdiá | Sociálna práca / Sociálna politika | Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá | Bankovníctvo a finančníctvo | Ekonomické vedy | Marketing a management | Rozvojové štúdiá | Služby / Cestovný ruch | Klasické jazyky a literatúra | Lingvistika | Literárne vedy a literatúra | Neslovanské jazyky a literatúry | Orientálne jazyky a literatúry | Slovanské jazyky a literatúry | Dizajn a úžitkové umenie | Dramatické umenie | Film, fotografia a nové médiá | Hudobné umenie | Tanečné umenie | Teória a dejiny umení | Výtvarné umenie | Policajné vedy / Kriminológia / Forenzné vedy | Technika a inžinierstvo [všeobecne] | Energetika | Environmentálne inžinierstvo | Informačné technológie / Telekomunikácie | Stavebníctvo, architektúra a urbanizmus | Viacodborové, obecné zameranie | Anglistika a amerikanistika | Romanistika | Germanistika | Ázijské štúdiá 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Seznam nabízených titulů a další informace: Taylor & Francis eBooks
Typ dokumentů: monografie, encyklopedie, referenční příručky
Imprinty: Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, CRC Press, Garland Science, Focal Press, Spon Press, Gower Publishing, Ashgate, Burleigh Dodds a RIBA Publishing
Způsob zpřístupnění: online
Možnost vzdáleného přístupu: ano
Způsob získání: předplatné, trvalý nákup nebo evidence-based acquisition
Možnost výběru jednotlivých titulů: ano – kolekce 50, 100 nebo 200 titulů podle vlastního výběru za pevnou cenu, dále předmětové kolekce (Subject Packages) po 100 kusech, tzv. Subject eCollections a Interdisciplinary eCollections
Počet současně pracujících uživatelů: neomezený
Formát e-knih: PDF (nutný plug-in)
Licenční podmínky: Taylor & Francis eBooks – Terms & Conditions
Zvláštní funkce: vytváření osobních poznámek, zvýraznění textu, MARC záznamy, alerty, statistiky využití COUNTER, přístup přes Shibboleth a Athens
Omezení: u DRM free titulů tisk a kopírování bez omezení, u DRM protected titulů tisk max. 30 stran
Cena: na vyžádání

Odběratel si má možnost objednat 1 titul nebo sestavit svou vlastní kolekci čítající 50, 100, nebo 200 titulů eBooks (s progresivní slevou) pro 5 nebo 10 současně pracujících uživatelů formou předplatného na jeden rok.

Interdisciplinární kolekce na výběr: AI and Machine Learning, Building and Construction, Child and Adolescent Mental Health, China, Cognitive Psychology, Data Science, Developement, Developmental Psychology, Development Studies, English Language Learning and Applied Linguistics, Ethics, Gaming, Graphics, Animation; Gender, Gender Studies, Globalization, Green Technology and Energy, Higher Education, Human Rights, India, Industry 4.0, The Internet, Culture & Society, Islam, Korea, Lasers and Optics, Leadership, Literacy, Medieval History, Medieval Studies, Modern History 1750 Onwards, Philosophy and Religious Ethics, Postcolonialism, Project Management, Psychoanalysis, Race & Ethnicity; Race, Ethnicity, Whiteness; Sexuality Studies, Social & Cultural Theory, Social Psychology, Special Education and Speech & Language Learning, Sports Studies, Structural Engineering, Terrorism, Populism & Extremism, Tourism and Hospitality a Urban Studies

S Taylor & Francis eBooks se seznámíte přes volně dostupné vyhledávání a open access e-knihy.

Užitočné nástroje a materiály

Materiály pre administrátorov