ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Molekulárna medicína

Počet nájdených produktov: 34

Current Protocols in Stem Cell Biology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Current Protocols in Stem Cell Biology je vytvářen společně s International Society for Stem Cell Research. Pokrývá oblast kmenových buněk embrionálních i dospělých a genetickou manipulaci s nimi:

Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Na 230 článků s 2 400 obrázky a 500 tabulkami pokrývá problematiku moderní biologie a medicíny: Nucleic acids, Proteins, peptides and amino acids Structural determination techniques (DNA, RNA and Protein), Biochemistry, Cell biology, Biomolecular interactions, Molecular biology of specific organs or systems, Molecular biology of specific organisms, Biotechnology, Pharmacology, Molecular biology of specific diseases, podrobněji Articles By Topic.

Encyclopedia of Molecular Medicine
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Encyclopedia of Molecular Medicine přináší ve zpracovaných heslech ty aspekty medicíny, které souvisí s molekulární úrovní, jakož i přínosy molekulární biologie pro medicínu – Articles By Topic. Dílo má 1700 vstupů a okolo 2000 obrázků.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Taylor & Francis Medical Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Taylor & Francis Medical Library zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis (včetně bývalé Informa Healthcare). Přes 80 % je evidovaných v citačních indexech a Web of Science.

Wiley Online Reference Works - Life Sciences
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Kolekcia príručiek a encyklopédií vydavateľstva Wiley zameraných na vedy o živej prírode a biomedicínu. Mnohé majú unikátne postavenie medzi informačnými zdrojmi. Tvorené a aktualizované sú poprednými odborníkmi a vydavateľ stále aktualizuje ich obsah:

Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases (OMMBID)
Producent: McGraw-Hill Professional
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Scriver’s OMMBID poskytuje komplexné poznatky o molekulárnych a metabolických príčinách dedičných chorôb ako aj ich patofyziológii a liečbe. Kompendium je založené na práci editorov Stanburyho, Fredricksona a Wyngaardena, ktorej počiatky siahajú do roku 1960. Súčasťou sú informácie z celej oblasti genetiky užitočné pre výskumných pracovníkov, pedagógov, študentov a klinických pracovníkov.

SAGE Open Access Journals
Producent: SAGE Publications
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

SAGE Publications poskytuje voľný prístup k úplným textom článkov autorov, ktorí sa rozhodli publikovať v open access časopisoch so zlatou cestou, napr.:

World Scientific Journals
Producent: World Scientific Publishing
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

World Scientific Publishing vydává 122 e-časopisů v oblastech:

Humana Journal Collection
Producent: Humana Press
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Od ledna 2008 pod Springerem. Soubor zahrnuje 25 recenzovaných časopisů, mezi nimi Molecular Neurobiology, Neuroinformatics, Endocrine Pathology, Neuromolecular Medicine, Neurocritical Care a další z oborů: Allergy, Bone Densitometry, Endocrinology, Family & Geriatric Medicine, Forensics, Gastroenterology, Immunology, Internal Medicine, Neuroinformatics, Neurology, Neurosurgery, Oncology & Hematology, Ophthalmology, Orthopedics, Otorhinolaryn­gology, Pathology.