ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Prírodné vedy » Matematika a fyzika


Spresnite hľadanie

Typ dát
Platforma

Vydavateľstvo

Matematika a fyzika

Počet nájdených produktov: 110

eMagRes
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Magnetická resonance – nukleární NMR, zobrazovací MRI, elektronická paramagnetická/spi­nová ESR/EPR, nukleární quadrupolová NQR a nukleární spinová MSR jsou podrobně popsány v encyklopedii eMagRes (původně Encyclopedia of Magnetic Resonance) – jejich teorie, aplikace v klinické praxi, chemii, biologii, fyzice a vědách o materiálech, přístrojové zajištění i historie.

Encyclopedia of Actuarial Science
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Přes 450 monografií od 250 autorů přináší vyčerpávající informace o pojistné matematice a teorii i příbuzné problematice – výpočet rizika, pravděpodobnostní teorie a další.

Encyclopedia of Biostatistics
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Tato encyklopedie zpracovává v podobě 1300 článků – Articles By Topic – nejnovější poznatky z oblasti využití statistických metod v medicíně, farmacii a v oborech péče o zdraví.

Encyclopedia of Catalysis
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopedie pokrývá celou oblast katalýzy homogenní i hererogenní, asymetrické, biomimetické a biologické. Zabývá se celým řetězcem – příprava, charakteristika, technologie, modelování katalytických reakcí a procesy s katalýzou související.

Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Risk management, Financial/credit risk, Computer security, Reliability – mathematical and statistical methods, Reliability – Management Science, Bayesian/decision theory, Environmental risk, Clinical risk, Public health/epidemiology of risk, Toxic substances/chemical risk, Insurance/actuarial risk, Homeland security – to je problematika, kterou pokrývá tato encyklopedie – Articles By Topic.

Encyclopedia of RF and Microwave Engineering
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopedie představuje kompendium teoretických, návrhářských a praktických aspektů v jejich současném stavu poznání i jejich trendů. Obsahuje přes 400 článků, v nichž jsou zařazeny např. oblasti Electromagnetics, Wave Propagation, RF Circuits, RF Receivers, Microwave Antennas, RF and Microwave Photonics, CAD Techniques and Modeling, Noise, Communications Systems, Radio Technologies, Remote Sensing a další – Articles By Topic. Autory je 250 odborníků z vojenského, průmyslového, vládního a akademického sektoru. Zařazeno je i okolo 5 000 obrázků a fotografií.

Encyclopedia of Statistical Sciences
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopedie zachycuje nejnovější stav poznání v oboru. Elektronická verze odpovídá 16 svazkům tištěné verze druhého vydání, je rozšířovaná a aktualizovaná. Přispěvateli je 3 000 osob z pěti světadílů a 30 zemí, obsahuje asi 3 000 článků – Articles By Topic. Je užitečná nejen statistikům ale i pro biostatistiky, pracovníky kontroly kvality, ekonomy – popisuje aplikace v sociologii, inženýrství, výpočetních oborech, biomedicíně, psychologii a dalších oborech.

Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Tato encyklopedie presentuje nejnovější poznatky aplikace statistiky v psychologii, sociologii, výzkumu trhu, spotřebitelském chování, řízení, rozhodování a personalistice. Využití dílo nalezne jak u výzkumných pracovníků, tak u vysokoškolských učitelů a studentů. Encyklopedie obsahuje cca 600 článků od 400 autorů – Articles By Topic.

Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Zdroj popisuje užití statistickýché metod a technik v rozhodovacích procesechů, certifikaci a ocenění kvality v průmyslu, výzkumu, v jejich nejrůznějších oborech. Pokrývá: Management of Quality and Business Statistics, Process Capability and Measurement Systems Analysis, Design of Experiments and Robust Design, Sampling, Process Control, Reliability: Life Distribution Modeling and Accelerated Testing, Reliability: Life Cycle and Warranty Cost Prediction, System Reliability, Health, Safety and Environmental Applications, Statistical and Stochastic Modeling, Computationally Intensive Methods and Simulation, Basic Statistics for Quality and Reliability (Articles By Topic).

Handbook of Heterogeneous Catalysis
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

V příručce je podána celá problematika heterogenní katalýzy. Je jí věnováno na 200 kapitol, rozdělených do následujících oddílů – Articles By Topic: Activity Loss; Characterization of Solid Catalysts; Elementary Steps and Mechanisms; Energy-Related Catalysis; Environmental Catalysis; Fundamentals; Inorganic Reactions; Laboratory Testing of Solid Catalysts; Makrokinetics and Transport Processes; Model Systems; Organic Reactions; Polymerization Reactions; Preparation of Solid Catalysts; Reaction Engineering; Reactions on Immobilized Biocatalysts; Special Catalytic Systems.