ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Chémia

Počet nájdených produktov: 121

Encyclopedia of Catalysis
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopedie pokrývá celou oblast katalýzy homogenní i hererogenní, asymetrické, biomimetické a biologické. Zabývá se celým řetězcem – příprava, charakteristika, technologie, modelování katalytických reakcí a procesy s katalýzou související.

Encyclopedia of Computational Chemistry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Příručka je zaměřena na oblast aplikace výpočetní techniky, algoritmů a softwaru v oblasti chemie i příbuzných – biologie a biochemie, farmacie, kvantové mechaniky. Vedle 300 základních monografií je připojeno i 375 definičních článků. Vyhledávání je v plném textu, podle autorů, částí monografie i odkazů. Vedle CrossRef jsou k dispozici i linky.

Encyclopedia of Electrochemistry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Základy oboru, přístroje, elektrochemie v anorganické, organické, analytické chemii a biochemii, koroze, technologie a inženýrství elektrochemie, elektrody, fotoelektrochemie tvoří náplň této příručky. Tento rozsah ji určuje nejen chemikům ale i inženýrům ostatních oborů, odborníkům v oboru materiálů, povrchu a dalším.

Encyclopedia of Inorganic Chemistry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopedie anorganické chemie je členěna do sekcí:

Encyclopedia of Life Sciences
Producent: Nature
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopedie je členěna do sekcí:

Handbook of Heterogeneous Catalysis
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

V příručce je podána celá problematika heterogenní katalýzy. Je jí věnováno na 200 kapitol, rozdělených do následujících oddílů – Articles By Topic: Activity Loss; Characterization of Solid Catalysts; Elementary Steps and Mechanisms; Energy-Related Catalysis; Environmental Catalysis; Fundamentals; Inorganic Reactions; Laboratory Testing of Solid Catalysts; Makrokinetics and Transport Processes; Model Systems; Organic Reactions; Polymerization Reactions; Preparation of Solid Catalysts; Reaction Engineering; Reactions on Immobilized Biocatalysts; Special Catalytic Systems.

Handbook of Chemicals and Gases for the Semiconductor Industry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Tato příručka popisuje 270 chemických látek v pevném, kapalném a plynném stavu, které jsou používány v průmyslu polovodičů – obsahuje jejich fyzikální vlastnosti, bezpečnost manipulace s nimi. Obsahuje základní popis procesů a aplikací v procesech (Articles By Topic): Thin Film Deposition Materials, Water Cleaning Chemicals, Photolithography Materials, Wet and Dry Etching Materials, Chemical Mechanical Planarizing Materials, Carrier Gases, Uncategorized Materials, Semiconductor Chemicals Analysis.

Handbook of Chemistry & Physics
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

96. vydání této vynikající příručky – s tradicí od roku 1913 – v elektronické podobě. Obsahuje tabulky a referenční údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech látek a sloučenin, přehled základních veličin i jednotek, matematických i fyzikálních vztahů.

Handbook of Vibrational Spectroscopy
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Vibrační spektroskopie – infračervená a Ramanova – její místo v analytické chemii a použití v biomedicíně, biochemii, katalýze, potravinářství a zěmědělství, soudním znalectví, výzkumu materiálů, lékařství, analytické chemii, farmacii, zkoumání polymerů, v chemii prostředí, atmosféry, astronomie. Je popsána ve 300 článcích Table of Contents: Theory and Instrumentation; Sampling Techniques; Sample Characterization and Spectral Data Processing; Applications in Industry, Materials and the Physical Sciences; Applications in Life, Pharmaceutical and Natural Sciences; Glossaries.

Hawley´s Condensed Chemical Dictionary
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Vedle chemických entit (včetně jejich obchodních názvů) jsou popsány i chemická fenomena a uvedeny bibliografie význačných chemiků. Slovník pokrývá všechny chemické obory, odpovídá 15. tištěnému vydání; přehled titulů článků viz Articles By Title.