ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Prírodné vedy » Živá príroda


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Živá príroda

Počet nájdených produktov: 212

Dictionary of Carbohydrates
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Databáze přináší faktografické informace o uhlohydrátech (kolem 26 000 sloučenin), jejich chemické i fyzikální vlastnosti, CAS RN, chemický název, strukturní vzorce, toxicitu. Každé z 33 polí je vyhledávací. Údaje jsou doplněny literárními zdroji. Je součástí CHEMnetBASE.

Dictionary of Commonly Cited Compounds
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Tato databáze eviduje 25 000 nejobvy­klejších chemických látek, které jsou vybrány podle počtu odkazů v Chemical Abstracts (vyjma polymerů, biopolymerů a ost. biologických látek). U látek se uvádějí chemické názvy, registrační čísla CAS, bibliografické reference, fyzikálně-chemické vlastnosti, využití, toxikologické informace i chemické strukturní vzorce (s možností vyhledávání podle struktur). Databáze je i součástí služby CHEMnetBASE.

Dictionary of Food Compounds
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Databáze zahrnuje informace o aditivech, aromatech a dalších ingrediencích – na 30 000 sloučenin a jejich derivátů vyskytujících se v potravinách. Každá entita je popsána chemickými, fyzikálními a biologickými vlastnostmi, uvedeno je CAS RN, systematický i běžný název, struktura i tabulky, biologický původ, použití, literární zdroj. Zdroj je součástí CHEMnetBASE.

Dictionary of Inorganic and Organometallic Compounds
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Elektronická podoba referenčního zdroje, obsahující důležité údaje o 60 000 anor­ganických sloučenin, prvků, koordinačních sloučenin a dalších výzkumně či průmyslově významných látek, včetně strukturních a bibliografických informací. Uplatnění nalezne v oblastech jako je chemie, geologie, metalurgie, věda o materiálech apod.

Dictionary of Marine Natural Products
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Zdroj přináší informace přibližně o 30 000 přírodních produktech a jejich derivátech, které se vyskytují v daném prostředí. Databáze je odvozena od Dictionary of Natural Products. Každá entita je popsána detailně podle biologického zdroje – typu organismu, chemickou strukturou, CAS RN, chemickým jménem i dalšími parametry. Uvedeny jsou odkazy na literární zdroje. Je součástí CHEMnetBASE.

Dictionary of Natural Products
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Elektronická podoba referenčního zdroje, obsahující důležité údaje o 40 000 přírodních látek (aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, cukry, antibiotika, nukleotidy a nukleosidy, alkaloidy a mnoho dalších kategorií), včetně strukturních a bibliografických informací. Uplatnění nalezne v oblastech jako je chemie, lékařství, farmacie, potravinářství, kosmetika i zemědělství. Databáze je i součástí webové kolekce CHEMnetBASE.

Dictionary of Organic Compounds
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Elektronická podoba známého referenčního zdroje, obsahující fyzikálně-chemická i jiná charakteristická data s referencemi 71 000 základních organických sloučenin. Obsahuje též údaje z nejdůležitějších partií Dictionary of Natural Products a Dictionary of Organophosphorus Compounds. Uplatnění nalezne v oblastech jako je chemie, lékařství, farmacie, potravinářství i zemědělství. Databáze je i součástí webové kolekce CHEMnetBASE.

e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Chemická databáze (editor prof. L. A. Paquette, USA) online odpovídá tištěné verzi encyklopedie o rozsahu 8 svazků a 6 234 stran. V abecedním pořadí eviduje 4 000 reagentů používaných v organické chemii – volně dostupný je abstrakt obsahující vzorce, identifikaci, názvy uvedených reakcí, základní vlastnosti – a 70 000 jejich nejznámějších reakcí. Chemický editor ISIS/DRAW nebo ChemDraw (součást zdroje) umožňuje vyhledávat podle (sub)struktur, dále lze vyhledávat dle názvu látky, CAS, typu reakce, experimentálních podmínek a plného textu. Aktualizace je čtvrtroční, přírůstek po aktualizaci je cca 5–10% obsahu.

eMagRes
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Magnetická resonance – nukleární NMR, zobrazovací MRI, elektronická paramagnetická/spi­nová ESR/EPR, nukleární quadrupolová NQR a nukleární spinová MSR jsou podrobně popsány v encyklopedii eMagRes (původně Encyclopedia of Magnetic Resonance) – jejich teorie, aplikace v klinické praxi, chemii, biologii, fyzice a vědách o materiálech, přístrojové zajištění i historie.

Encyclopedia of Analytical Chemistry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Příručka pokrývá nejširší oblast analytické chemie, všech jejích oborů ale i disciplin, ve kterých se provádí chemická analýza. V 600 monografiích se zabývá medotami analýzy, zařízeními, vyhodnocením výsledků.