ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Ázijské štúdiá

Počet nájdených produktov: 96

Brill Middle East and Islamic Studies E-Books Online
Producent: Brill
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Kolekce elektronických monografií Brill Middle East and Islamic Studies E-Books Online je zaměřena na dějiny, jazykovědu, filosofii, teologii, mysticismus, společenské a politické studie Středního Východu a islámských zemí. Tvoří ji 214 e-knih vycházejících v od roku 2007 po současnost.

Brill Online Journal Collection
Producent: Brill
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Obsah elektronických vědeckých časopisů vydavatelství Brill je věnován mezinárodnímu právu, asijským studiím, historii, přírodním vědám, lidským právům, teologii, religionistice a dalším společenským a humanitním vědám. Rostoucí počet časopisů je indexován v citačních databázích Web of Science (50 titulů) a Scopus (přes 60 %) (prosinec 2014).

Brill Open E-Book Collection
Producent: Brill
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vydavateľstvo Brill vydáva viacero otvorených časopisov a kníh. Všetky knihy, ktoré sú celé dostupné v režime open access nájdete v Brill Open E-Book Collection. U iných sa môžete stretnúť s open access kapitolami. Sú označené pri názve kapitoly vľavo zelenou otvorenou zámkou.

Brill's Encyclopedia of Hinduism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Online verze tištěné Encyclopedia of Hinduism. Zabývá se především výzkumem základních aspektů hinduismu. Obsah jednotlivých dílů:

Brill's Encyclopedia of China Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Historie, zeměpis, společnost, ekonomie, politické uspořádání, věda, kultura tvoří obsah tisícistrankové encyklopedie o největší zemi. Důraz je kladen na období od 19. století po současnost. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny černobílými i barevnými ilustracemi, mapami, tabulkami, bibliografickými odkazy, slovníkem osobních jmen.

Brill's Encyclopedia of Jainism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Tradície džinizmu patria k najstarším náboženstvám juhoázijského pôvodu a dnes sa vyskytujú najmä v Indii a v indických diaspórach.

Brill's Encyclopedia of Sikhism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Brill’s Encyclo­pedia of Sikhism má za cieľ sprístupniť vedecké poznatky o všetkých hlavných aspektoch sikhských tradícií v originálnych esejách napísaných poprednými svetovými vedcami. Súčasťou budú sekcie 1. náboženské praktiky, 2. umenie a tradície, 3. vedenie, zastúpenie a komunikácia a 4. aktuálne problémy.

Brill’s Asian Newspapers and Magazines
Producent: Brill
Typ dát: Primárne pramene

Kolekcia historických novín a časopisov, ktoré vychádzali v anglickom jazyku vo východnej a juhovýchodnej Ázii približne od 1790 do 1955. Poskytuje jedinečný pohľad na historické udalosti, konflikty, vojny, revolúcie, spoločenské, politické a hospodárske zmeny:

Brill’s Encyclopedia of the Religions of the Indigenous People of South Asia Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopédia náboženstiev domorodého obyvateľstva južnej Ázie odráža rozmanitosť pôvodných kultúr s mnohými jazykovými skupinami a náboženskými tradíciami. Zahŕňa náboženstvo v širokom zmysle aj s aspektami morálky, symbolizmu, formovania identity, environmentálnych záujmov a umenia.

Cambridge Archive Editions Online
Producent: Cambridge University Press
Typ dát: Primárne pramene

V edícii Cambridge Archive Editions vydáva Cambridge University Press historické pramene. Online vychádzajú v spolupráci s East View Information Services: