ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá

Počet nájdených produktov: 168

OECD Books, Papers and Statistics
Producent: Organisation for Economic Co-operation and Development
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Vydavatel OECD Publishing nabízí ve svém katalogu možnost předplatného veškeré produkce platformy OECD iLibrary (dříve SourceOECD) včetně doprovodných tištěných materiálů – periodika, časopisy, ročenky, výhledy, konferenční dokumenty, včetně OECD Working Papers a OECD Guidelines for Testing of Chemicals (dříve uváděn pod názvem SourceOECD Books and Periodicals and OECD Statistics. Je tvořen kolekcemi OECD Books and Papers a OECD Statistics.

OECD Development iLibrary
Producent: OECD
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Uživateli je k dispozici plná produkce knižních titulů, periodik a databází, které se zabývají vývojovými zeměmi; materiály jsou zpracovány od roku 1998. Součástí je OECD International Development Statistics.

OECD Economic Outlook: Statistics and Projections
Producent: OECD
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Půlročně vydávaná databáze podávající zpětný přehled (od roku 1960) vyhlídek i předpovědi na dva roky dopředu. Obsahuje údaje o na př. hrubém domácím produktu, deflace, ceny, vládní rozpočty, údoja o domácnostech i obchodech, trhu práce, a další. Kratší historický pohled obsahuje OECD Economic Outlook: Flash file.

OECD Economics iLibrary
Producent: OECD
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Předplatitel má přístup k veškeré produkci OECD (od roku 1998) knižní, periodik a databází, jejichž obsahem je ekonomická problematika a statistika. Kolekce tvoří:

OECD Education iLibrary
Producent: OECD
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Soubor veškeré produkce OECD, která se vztahuje k problematice výuky – knihy, periodika a online databáze. Součásti titulu jsou ročenky Education at a Glance, zprávy PISA a další z oblasti výuky, časopis Higher Education Management and Policy (vydávaná 3× ročně), OECD Education Statistics.

OECD Education Statistics
Producent: OECD
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Obsahuje medzinárodne porovnateľné dáta o základných aspektoch vzdelávacích systémov krajín OECD od roku 1985. Údaje popisujú celý proces vzdelávania aj podľa pohlavia, veku, úrovne vzdelania a ďalších.

OECD Employment and Labour Market Statistics
Producent: OECD
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Online zpřístupněné statistiky, které se týkají zaměstnanosti, trhu práce. Zpracovávána jsou data od roku 1965, 20 členských států i dalších nečlenů.

OECD Employment iLibrary
Producent: OECD
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Online přístup ke všem publikacím OECD – knihy, periodika, databáze, které se týkají zaměstnanosti, trhu práce, a byly opublikovány po roce 1998.

OECD Environment iLibrary
Producent: OECD
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Uživatel má zajištěn přístup ke všem e-books a databázím producenta, které se zabývají problematikou životního prostředí a vyšly po roce 1998, např. OECD Environmental Outlook, the OECD Environmental Data Compendium, OECD Environmental Policy Reviews. Ročně vychází více jak 10 titulů.

OECD Factbook (open access)
Producent: OECD
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Ve své podstatě je OECD Factbook nejzákladnější publikací vydávanou OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Její podtitul je „Economic, Environmental and Social Statistics“, což hovoří za vše. Jako zástupci OECD pro ČR a SR vám můžeme 260 stránkovou tištěnou verzi dodat za 50 EUR, případně v elektronické verzi na USB klíčence za 30 EUR. Pokud Vám ale vyhovuje online verze, je vám k dispozici na webu zdarma.