ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Klasické jazyky a literatúra

Počet nájdených produktov: 89

The Brill Dictionary of Ancient Greek Online
Producent: Brill
Typ: Prekladové a výkladové slovníky

The Brill Dictionary of Ancient Greek patrí k najdôležitejším moderným slovníkom starovekej gréčtiny. Obsahuje 140 000 hesiel z literatúry, papyrusov, nápisov a ďalších zdrojov od archaického obdobia po 6. storočie n. l. Online je dostupný anglický preklad 3. úplne prepracovaného talianskeho vydania Vocabolaria della Lingua Greca od Franca Montanariho. Slovník využívajú vedci a študenti klasickej a starovekej gréčtiny.

Wiley Online Reference Works
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Kolekce příruček a encyklopedií pokrývajících široký počet vědních i technických a inženýrských oborů. Mnohé mají unikátní postavení mezi zdroji informací. Vesměs jsou tvořeny a aktualizovány předními odborníky v daném oboru a vydavatel stále aktualizuje jejich obsah.

Archive of Celtic-Latin Literature
Producent: Royal Irish Academy
Typ: Primárne pramene

Důležitý zdroj pro filology a historiky obsahuje latinské texty, životy asi stovky svatých, teologické a liturgické spisy, atd. – na 1 300 děl od významných raně středověkých (400–1200) filozofů z území Keltů (Svatý Patrick, Augustinus Hibernicus, Columbanus, Sedulius Scottus, John Scottus Eriugena, Peter Abelard). Databáze, která je zaměřena na území s anglosaskou kulturou, je založena na elektronickém Dictionary Of Medieval Latin From Celtic Sources, jehož vydavatelem je Royal Irish Academy.

Aristoteles Latinus Database
Producent: Union Académique Internationale, KUL
Typ: Primárne pramene

Elektronická verze plných textů kritických vydání středověkých překladů Aristotelových spisů, které je připravováno na Katholieke Universiteit Leuven Aristoteles Latinus a Centre „Traditio Litterarum Occidentalium“.

BREPOLiS Latin Complete
Producent: Brepols Publishers
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Součástí kolekce jsou primární prameny a referenční zdroje pro výzkum starověké římské civilizace a latinské literatury všech žánrů a období:

BREPOLiS Latin Full Texts
Producent: Brepols Publishers
Typ: Primárne pramene

Kolekce primárních pramenů:

BREPOLiS Medieval Bibliographies
Producent: Brepols Publishers
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Kolekce bibliografických databází:

BREPOLiS Medieval Encyclopaedias Online
Producent: Brepols Publishers
Typ: Encyklopédie

Kolekce encyklopedií:

Brepols Periodica Online - Archive
Producent: Brepols Publishers
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Online přístup k 30 000 titulů časopisů, plným textům článků přímým linkem poskytuje tato služba. Pokrývá období od roku 1919 do 2016 převážně humanitní obory: Archaeology, Art & Architecture, Classical Studies, Egyptology & Oriental Studies, History, History of Science, Language & Literature, Medieval Studies, Philosophy, Religious Studies.

BrepolsOnline Books
Producent: Brepols Publishers
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knižný program vydavateľstva Brepols začal kolekciou esejí o stredovekých dejinách a medievalistike Brepols Miscellanea Online – Essays in Medieval Studies od roku 1998 po súčasnosť.