ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Lingvistika a literatúra


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Lingvistika a literatúra

Počet nájdených produktov: 323

Bibliography of British and Irish History
Producent: Institute of Historical Research, Royal Historical Society
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Vydavatel zpřístupňuje online dílo vzniklé v Institute of Historical Research University of London ve spolupráci s Royal Historical Society.

Bibliothèque bibliographique des littératures francophones européennes
Producent: Brepols Publishers
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze (BIBLIFRE) představuje elektronickou verzi tištěného 30 dílného souboru Bibliographie des Écrivains Français (BEF). Tematické monografie obsahují odborný a kritický pohled na tvůrce francouzské literatury, na různá období. Dílo bylo vytvořeno v Université de Poitiers – Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM).

BREPOLiS Latin Complete
Producent: Brepols Publishers
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Součástí kolekce jsou primární prameny a referenční zdroje pro výzkum starověké římské civilizace a latinské literatury všech žánrů a období:

BREPOLiS Latin Full Texts
Producent: Brepols Publishers
Typ: Primárne pramene

Kolekce primárních pramenů:

BREPOLiS Medieval Bibliographies
Producent: Brepols Publishers
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Kolekce bibliografických databází:

BREPOLiS Medieval Encyclopaedias Online
Producent: Brepols Publishers
Typ: Encyklopédie

Kolekce encyklopedií:

Brepols Periodica Online - Archive
Producent: Brepols Publishers
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Online přístup k 30 000 titulů časopisů, plným textům článků přímým linkem poskytuje tato služba. Pokrývá období od roku 1919 do 2016 převážně humanitní obory: Archaeology, Art & Architecture, Classical Studies, Egyptology & Oriental Studies, History, History of Science, Language & Literature, Medieval Studies, Philosophy, Religious Studies.

BrepolsOnline Books
Producent: Brepols Publishers
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knižný program vydavateľstva Brepols začal kolekciou esejí o stredovekých dejinách a medievalistike Brepols Miscellanea Online – Essays in Medieval Studies od roku 1998 po súčasnosť.

BrepolsOnline Journals Online
Producent: Brepols Publishers
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Brepols Periodica Online obsahuje vzácne a ťažko dostupné vedecké články z odborov egyptológia a orientalistika, medievialistika, dejiny, umenie a architektúra, religionistika, jazyk a literatúra, klasické štúdiá, dejiny vedy, filozofia a archeológia.

Cambridge Archive Editions Online
Producent: Cambridge University Press
Typ: Primárne pramene

V edícii Cambridge Archive Editions vydáva East View historické pramene: