ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie


Spresnite hľadanie

Typ dát
Platforma


Vydavateľstvo


Spoločenské vedy / Umenie

Počet nájdených produktov: 1287

Brill's Companions in Classical Studies Online
Producent: Brill
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Brill's Companions in Classical Studies Online je série příruček o rozmanitých tématech a lidech starověkého Řecka a Říma. Určeny jsou jak pro výzkum tak výuku a studium.

Brill's Digital Library of World War I
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Online zdroj so 700 encyklope­dickými heslami a 250 recenzovanými časopiseckých článkov s nadnárodným a globálnym pohľadom na významné témy prvej svetovej vojny.

Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Brill’s Encyclo­paedia of the Neo-Latin World sleduje rozsiahle dejiny a kultúrny vplyv novej latinčiny, formu latinského jazyka, ktorá vznikla počas talianskej renesancie a pretrváva do modernej doby. Vďaka pôvodným príspevkom významných vedcov, toto komplexné referenčné dielo skúma každý aspekt civilizovaného sveta od literatúry, práva a filozofie až po prírodné vedy.

Brill's Encyclopedia of Hinduism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Online verze tištěné Encyclopedia of Hinduism. Zabývá se především výzkumem základních aspektů hinduismu. Obsah jednotlivých dílů:

Brill's Encyclopedia of China Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Historie, zeměpis, společnost, ekonomie, politické uspořádání, věda, kultura tvoří obsah tisícistrankové encyklopedie o největší zemi. Důraz je kladen na období od 19. století po současnost. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny černobílými i barevnými ilustracemi, mapami, tabulkami, bibliografickými odkazy, slovníkem osobních jmen.

Brill's Encyclopedia of Jainism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Tradície džinizmu patria k najstarším náboženstvám juhoázijského pôvodu a dnes sa vyskytujú najmä v Indii a v indických diaspórach.

Brill's Encyclopedia of Sikhism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Brill’s Encyclo­pedia of Sikhism má za cieľ sprístupniť vedecké poznatky o všetkých hlavných aspektoch sikhských tradícií v originálnych esejách napísaných poprednými svetovými vedcami. Súčasťou budú sekcie 1. náboženské praktiky, 2. umenie a tradície, 3. vedenie, zastúpenie a komunikácia a 4. aktuálne problémy.

Brill's Medieval Reference Library Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Souborné dílo encyklopedií:

Brill's New Pauly Supplements Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Obsahuje referenčné diela pre štúdium starovekého sveta a jeho vnímanie v neskorších storočiach:

Brill's Studies in Intellectual History Online
Producent: Brill
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vydavateľstvo Brill spracovalo do elektronickej podoby všetky zväzky z edície Brill's Studies in Intellectual History a zverejnilo kolekciu na BrillOnline Books and Journals. Súčasťou sú: