ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie


Spresnite hľadanie

Typ dát

Platforma
Vydavateľstvo

Spoločenské vedy / Umenie

Počet nájdených produktov: 1125

Brill's Encyclopedia of Jainism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Tradície džinizmu patria k najstarším náboženstvám juhoázijského pôvodu a dnes sa vyskytujú najmä v Indii a v indických diaspórach.

Brill's Encyclopedia of Sikhism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Brill’s Encyclo­pedia of Sikhism má za cieľ sprístupniť vedecké poznatky o všetkých hlavných aspektoch sikhských tradícií v originálnych esejách napísaných poprednými svetovými vedcami. Súčasťou budú sekcie 1. náboženské praktiky, 2. umenie a tradície, 3. vedenie, zastúpenie a komunikácia a 4. aktuálne problémy.

Brill's Medieval Reference Library Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Souborné dílo encyklopedií:

Brill's New Pauly Supplements Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Obsahuje referenčné diela pre štúdium starovekého sveta a jeho vnímanie v neskorších storočiach:

Brill's Studies in Intellectual History Online
Producent: Brill
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vydavateľstvo Brill spracovalo do elektronickej podoby všetky zväzky z edície Brill's Studies in Intellectual History a zverejnilo kolekciu na BrillOnline Books and Journals. Súčasťou sú:

Brill’s Asian Newspapers and Magazines
Producent: Brill
Typ dát: Primárne pramene

Kolekcia historických novín a časopisov, ktoré vychádzali v anglickom jazyku vo východnej a juhovýchodnej Ázii približne od 1790 do 1955. Poskytuje jedinečný pohľad na historické udalosti, konflikty, vojny, revolúcie, spoločenské, politické a hospodárske zmeny:

Brill’s Encyclopedia of Global Pentecostalism Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Brill's Encyclo­pedia of Global Pentecostalism Online (BEGP) poskytuje komplexní přehled o celosvětovém Letničním hnutí (či pentekostalismu) z mnoha perspektiv. Nabízí analýzu na úrovni konkrétních zemí a regionů, historických osobností, hnutí a organizací a konkrétních témat. Letniční studia čerpají z oblastí výzkumu jako jsou antropologie, biblická studia, ekonomie, genderová studia, globální studia, historie, politologie, sociologie, teologická studia a dalších oblastí s tím souvisejících.

Brill’s Encyclopedia of the Religions of the Indigenous People of South Asia Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopedie náboženství domorodého obyvatelstva jižní Asie odráží rozmanitost původních kultur s mnoha jazykovými skupinami a náboženskými tradicemi. Zahrnuje náboženství v širokém smyslu i s aspekty morálky, symbolismu, formování identity, environmentálních zájmů a umění.

Brockelmann in English: The History of the Arabic Written Tradition Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Tato on-line publikace je anglický překlad slavné knižní předlohy Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL). Brockelmannovo dílo poskytuje bio-bibliografické informace o dílech napsaných v arabštině a jejich autorech s důrazem na klasické období. Dílo je členěno do chronologicky organizovaných sekcí, které jsou rozděleny podle literárního žánru. Jednotlivé záznamy se obvykle skládají z biografické části a seznamu autorských prací v rukopise a tisku s odkazy na sekundární literaturu.

Brockelmann Online
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Knižní vydání Geschichte der Arabischen Litteratur – dva díly základní, tři dodatky a rejstřík – jsou poskytovány v online režimu. Přináší informace o islámském světě se zaměřením na Střední východ. Obsahuje záznamy o literatuře a historii z předislámského období po začátek dvacátého století.