ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Inžinierstvo a priemysel všeobecne


Spresnite hľadanie

Typ dát
Platforma


Vydavateľstvo


Inžinierstvo a priemysel všeobecne

Počet nájdených produktov: 114

Engineering Core Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Core Engineering Ebook Subscription (předtím ebrary Core Engineering poskytuje 749 dokumentů (srpen 2018) zabývajících se chemií, civilním a stavebním inženýrstvím, elektronikou a elektrotechnikou, materiály, strojním inženýrstvím, pocházejících z nakladatelstvích American Society of Civil Engineers, Artech House, CRC Press, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley. Dostupné formou předplatného.

Engineering Select Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Z produkce nakladatelství Artech House, CRC Press, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley je v kolekci Engineering Select Ebook Subscription (dříve ebrary Engineering Select) poskytováno 593 titulů (únor 2016) zabývajících se chemií včetně chemikálií, stavebním inženýrstvím, elektrotechnikou a elektronikou, naukou o materiálech, strojírenstvím. Dostupné formou předplatného.

Engineering Systems Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Engineering Systems Ebook Subscription (dříve ebrary Systems Engineering) obsahuje e-knihy informující o systémovém inženýrství vydavatelství Wiley, CRC Press, MIT Press, IGI Global a dalších.

European Patents Fulltext
Producent: Lexis-Nexis Univentio
Typ dát: Patenty a ochranné známky

Patenty registrované u European Patent Office od založení po současnost, databáze je vedena v angličtině, němčině a francouzštině. Retrospektiva od 1978, aktualizace týdně, cca 900 000.

France Patents Fulltext
Producent: Lexis-Nexis Univentio
Typ dát: Patenty a ochranné známky

Zdroj všech udělených a chráněných patentů ve Francii od roku 1989.

Gale Group New Product Announcements/Plus®
Producent: Cengage Learning - Gale
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Plné texty tiskových zpráv o nových produktech a službách nabízených americkými a mezinárodními společnostmi, popis výrobků, technologie výroby, dostupnost, licenční podmínky, distribuční možnosti, ceny. Informace jsou získávány od výrobců a distributorů. Od roku 1985 obsahuje zdroj více jak 4.5 mil. dokumentů.

Gale Group Newsletter Database
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Databáze záznamů ze 100 nejdůleži­tějších specializovaných novinových titulů. Přináší informace, analýzy o společnostech, trhu, technologiích. Obsahuje okolo 5,6 mil. záznamů od začátku roku 1988. Aktualizace každý den.

Gale Group Trade & Industry Database
Producent: Cengage Learning - Gale
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Výběrově sleduje mezinárodní periodika vztahují se k obchodu, ekonomice a průmyslové výrobě. Články jsou poskytovány ze 1 100 časopisů s obchodní problematikou a na 100 z bankovní oblasti. Retrospektiva od 1976, aktualizace denně, přes 21 mil. záznamů.

Germany Patents Fulltext
Producent: Lexis-Nexis Univentio
Typ dát: Patenty a ochranné známky

Databáze Germany Patents Fulltext obsahuje plné texty německých patentů publikovaných od roku 1861.

Global Patents / LNU (Fulltext and Bibliographic)
Producent: Lexis-Nexis Univentio
Typ dát: Patenty a ochranné známky

31 databází plných textů patentů jednotlivých zemí, regionů a patentových organizací a bibliografické údaje 65 dalších patentových organizací z celého světa.