ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory


Spresnite hľadanie

Typ dát

Platforma
Vydavateľstvo
Technické odbory

Počet nájdených produktov: 245

Encyclopedia of Software Engineering
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Online verze encyklopedie přináší 500 článků (z toho na 200 hlavních a 100 biografií) ze všech oblastí softwarového inženýrství – Articles By Topic. Uživatel má možnost linku k dalším zdrojům producenta.

Encyclopedia of Telecommunications
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Encyklopedie obsahuje okolo 300 článků z oblasti drátových i bezdrátových telekomunikací včetně bloků Optical communications, Modulation and demodulation, Coding and decoding, Communication networks, Antennas -Articles By Topic.

ENERGYandCLEANTECHNOLOGYnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Soubor přes 450 titulů (červen 2017) z mnoha inženýrských oborů:

EnvironmentalENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

EnvironmentalEN­GINEERINGnetBA­SE je kolekce přes 340 e-knih (červen 2017) zařazených do kategorií:

Handbook of Chemicals and Gases for the Semiconductor Industry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Tato příručka popisuje 270 chemických látek v pevném, kapalném a plynném stavu, které jsou používány v průmyslu polovodičů – obsahuje jejich fyzikální vlastnosti, bezpečnost manipulace s nimi. Obsahuje základní popis procesů a aplikací v procesech (Articles By Topic): Thin Film Deposition Materials, Water Cleaning Chemicals, Photolithography Materials, Wet and Dry Etching Materials, Chemical Mechanical Planarizing Materials, Carrier Gases, Uncategorized Materials, Semiconductor Chemicals Analysis.

Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Zevrubný přehled magnetických vlastností materiálů, jejich příprava, měření i užití jevu v nejrůznějších oborech, jsou popsány ve více než 120 kapitolách uskupených podle následujících oblastí – Articles By Topic: Fundamentals and Theory; Micromagnetism; Novel Techniques for Characterizing and Preparing Samples; Novel Materials; Spintronics and Magnetoelectronics.

Handbook of Measuring System Design
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Příručka se zabývá nejrůznějšími aspekty návrhu, vývoje a aplikací měřicích systémů v široké řadě inženýrských a technických oblastí. Tři díly obsahují problematiku rozčleněnou do 14 částí – Table of Contents.

Characterization of Materials
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dát: Encyklopédie

Referenční příručkou, která se věnuje stanovení vlastností materiálů zahrnujíc výpočetní a teoretické metody, krystalografii, mechanické metody, termální analýzu, optické zobrazení, spektroskopii a mnoho dalších. Jsou uvedeny následující instrumentální metody: General Vacuum Techniques, X-Ray Powder Diffraction, High Strain Rate Testing, Deep Level Transient Spectroscopy, Cyclic Voltammetry, Extended X-Ray Absorption Fine Structure, Low Energy Electron Diffraction, Thermogravimetric Analysis, Magnetometry, Transmission Electron Microscopy, Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy.

ChemicalENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Databáze nabízí 412 e-knih (červen 2017) zařazených do kategorií:

IndustrialENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

515 knižních titulů (červen 2017) v elektronickém formátu, jejíchž obsah se soustřeďuje na problematiku, rozdělenou do tří kategorií: