ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Technické odbory

Počet nájdených produktov: 240

Handbook of Chemicals and Gases for the Semiconductor Industry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Tato příručka popisuje 270 chemických látek v pevném, kapalném a plynném stavu, které jsou používány v průmyslu polovodičů – obsahuje jejich fyzikální vlastnosti, bezpečnost manipulace s nimi. Obsahuje základní popis procesů a aplikací v procesech (Articles By Topic): Thin Film Deposition Materials, Water Cleaning Chemicals, Photolithography Materials, Wet and Dry Etching Materials, Chemical Mechanical Planarizing Materials, Carrier Gases, Uncategorized Materials, Semiconductor Chemicals Analysis.

Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Zevrubný přehled magnetických vlastností materiálů, jejich příprava, měření i užití jevu v nejrůznějších oborech, jsou popsány ve více než 120 kapitolách uskupených podle následujících oblastí – Articles By Topic: Fundamentals and Theory; Micromagnetism; Novel Techniques for Characterizing and Preparing Samples; Novel Materials; Spintronics and Magnetoelectronics.

Handbook of Measuring System Design
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Příručka se zabývá nejrůznějšími aspekty návrhu, vývoje a aplikací měřicích systémů v široké řadě inženýrských a technických oblastí. Tři díly obsahují problematiku rozčleněnou do 14 částí – Table of Contents.

Characterization of Materials
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Referenční příručka, která se věnuje stanovení vlastností materiálů, zahrnuje výpočetní a teoretické metody, krystalografii, mechanické metody, termální analýzu, optické zobrazení, spektroskopii a mnoho dalších. Jsou uvedeny následující instrumentální metody: General Vacuum Techniques, X-Ray Powder Diffraction, High Strain Rate Testing, Deep Level Transient Spectroscopy, Cyclic Voltammetry, Extended X-Ray Absorption Fine Structure, Low Energy Electron Diffraction, Thermogravimetric Analysis, Magnetometry, Transmission Electron Microscopy, Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy.

ChemicalENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Databáze nabízí 412 e-knih (červen 2017) zařazených do kategorií:

IndustrialENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

515 knižních titulů (červen 2017) v elektronickém formátu, jejíchž obsah se soustřeďuje na problematiku, rozdělenou do tří kategorií:

InformationSCIENCEnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Kolekce s 2425 e-knihami (červen 2017) dokumentuje informační technologie od plánování až po realizaci včetně systémové analýzy, kyber-zločinu a kryptografie. Tato kolekcie zahrnuje nejprodávanější příručky od CRC Press a Chapman & Hall, které poskytují nejnovější knihy o MATLABu C++ a Java.

InfoSECURITYnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Plnotextová kolekce přes 377 e-knih (červen 2017) je věnována všem aspektům počítačové bezpečnosti.

International Tables for Crystallography
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Kompendium International Tables for Crystallography je jedním ze základních pramenů pro anorganické chemiky, krystalografy, fyziky, pro oblast materiálových věd, geologie i molekulární biologie.

Intra-Extra-EU Trade Carbon Footprint
Producent: EUROSTAT / DSI Data Service & Information
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Oxid uhličitý, jeho vznik při transportu zboží a jeho šíření při obchodních aktivitách zemí EU mezi sebou i s okolními (přes 200). Údaje rozlišují druh transportu (silnice, moře, železnice, letadla), 30 skupin obchodních artiklů pro více než 10 000 druhů. K dispozici jsou statistiky od roku 2000, rozlišeny podle měsíců a roků s měsíční aktualizací. Informace jsou podány v 8 světových měnách, v kg CO2 na tunu nebo pro celé dopravované množství. Zdroj slouží především k optimalizaci vnitřního i vnějšího pracovního toku i vytvoření příslušných standardů.