ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory


Spresnite hľadanie

Typ dát
Platforma


Vydavateľstvo


Technické odbory

Počet nájdených produktov: 248

ProQuest Materials Research Professional
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Bibliografické pokrytí seriálové a neseriálové literatury o metalurgii, keramice, polymerech a kompozitech používaných v inženýrských aplikacích. Podrobné pokrytí od surovin a zušlechťování přes zpracování, svařování a výrobu až po konečné použití, korozi, výkon a recyklaci. Zahrnuje všechny kovy, slitiny, polymery, keramiku a kompozity.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Primary Sources
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Primárne pramene

Vyše 75 rokov ProQuest digitalizuje a sprístupňuje ťažko dostupné a vzácne zbierky primárnych prameňov pre výskum a štúdium v odboroch:

ProQuest SciTech Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Soubor kolekcí se skládá ze dvou skupin:

ProQuest Technology Collection
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Technology Collection zpřístupňuje 15 000 titulů časopisů, z nichž je přes 5200 včetně plných textů. Kolekce je tvořena:

Research Monitor
Producent: Euromonitor International Ltd.
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Online nástroj Research Monitor (pôvodne Countries & Consumers Passport) monitoruje ekonomické a spotrebiteľské trendy v 80 krajinách. Súčasťou sú strategické analýzy a bohatstvo štatistických údajov o ekonomike, podnikateľskom prostredí, priemysle, infraštruktúrach a životnom prostredí, demografii, príjmoch a výdavkoch, technológiách a komunikáciách, ako aj spotrebiteľských postojoch a správaní.

Royal Society of Chemistry e-Journals
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Časopisy Royal Society of Chemistry

RSC eBook Collection
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

E-knihy RSC

RSC Journals Archive
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Seznam nabízených titulů: Browse by Title: Journals Archives

Science & Technology Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ProQuest Science & Technology Ebook Subscription (predtým ebrary Science & Technology) obsahuje vedecké elektronické monografie zamerané na biologické vedy – poľnohospodárstvo a lesníctvo, environmentálne vedy a ochranu prírody, anatómiu a fyziológiu, genetiku a genomiku, biotechnológiu, botaniku, morskú biológiu a zoológiu. Nechýbajú ani publikácie v oblasti informačných technológií – najmä programovanie, telekomunikácie, bezpečnosť atď. Toto predplatné obsahuje aj publikácie pre inžinierstvo v rôznych oblastiach, pre klimatológiu, letectvo a kozmonautiku, vedu o Zemi, mechaniku, meteorológiu, matematiku, materiálové vedy, bezpečnosť, elektroniku, energetiku, pravdepodobnosť a štatistiku, zahrňuje aj astronómiu, chémiu, kvantovú teóriu, pravidlá komunikácie a písania atď.