ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Viacodborové zameranie


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo


Viacodborové zameranie

Počet nájdených produktov: 153

China Academic Journals Full-text Database
Producent: rôzni / CNKI
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Kolekcia obsahuje časopisy vydávané v Číne od roku 1915, niektoré od prvého vydania.

China Core Newspapers Full-text Database
Producent: rôzni / CNKI
Typ: E-noviny / Agentúrne spravodajstvo

Kolekcia 654 čínskych novín s úplnými textami 19 miliónov článkov od roku 2000.

China Knowledge Resource Integrated Database
Producent: CNKI
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Súčasťou sú databázy:

China Monographic Serials Full-text Database
Producent: rôzni / CNKI
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Monographic Serials obsahuje všetky zborníky, ktoré vydávajú akademické inštitúcie v Číne. Je jedinou čínskou databázou svojho druhu. Sprístupňuje 800 titulov a 30 miliónov úplných textov článkov od roku 1979 po súčasnosť.

China Proceedings of Conference Full-text Database
Producent: rôzni / CNKI
Typ: Sivá literatúra

Databáza obsahuje vyše 19 tisíc zborníkov z konferencií, ktoré sa konali v Číne. Celkový počet konferenčných príspevkov je vyše 2,4 milióna.

China Reference Works Online
Producent: rôzni / CNKI
Typ: Encyklopédie

10 663 referen­čných diel od 300 čínskych vydavateľstiev, 20 miliónov hesiel a 1 milión ilustrácií od roku 1965 po súčasnosť

IBZ Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaf­tlichen Zeitschiftenli­teratur obsahuje záznamy ze všech vědeckých oborů s důrazem na společenské a humanitní vědy se záměrnými přesahy do přírodních věd. Zohledněny jsou publikace ze 40 zemí ve více než 40 jazycích.

IJBK-Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Internationale Jahresbibliographie der Kongreßberichte International Annual Bibliography of Congress ( Conference ) Proceedings – obsahuje příspěvky přednesené na konferencích v oblasti společenských, humanitních a přírodních vědách se zaměřením na Evropu. Obsahuje 960 000 záznamů (78 % v angličtině, 17 % v němčině a 6 % v dalších jazycích) s retrospektivou od roku 1984. Aktualizace: dvakrát ročně (v obou případech).

International Proceedings of Conference Full-text Database
Producent: rôzni / CNKI
Typ: Sivá literatúra

Kolekcia obsahuje 8594 zborníkov medzinárodných konferencií a vyše 856 000 úplných textov konferenčných príspevkov. Sprístupňuje príspevky z konferencií, ktorých usporiadateľmi sú známe medzinárodné organizácie alebo čínske akademické inštitúcie, ako sú IEEE, SCIRP, SPIE a IACSIT.

Journal Translation Project
Producent: rôzni / CNKI
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Cieľom projektu je sprístupniť výsledky čínskeho výskumu cez preklady top vedeckých časopisov vydávaných v Číne do anglického jazyka. Kritériom výberu časopisov je vysoká kvalita – zohľadňuje sa impakt faktor, poradie a indexovanie v scientometrických databázach – a dlhá história vydávania. Obsahuje články od roku 2014 po súčasnosť.