ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » Brána k e-zdrojom - Univerzita Komenského v Bratislave

Brána k e-zdrojom - Univerzita Komenského v Bratislave

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Podujatia | Vstup do e-zdrojov | Voľné a otvorené prístupy | Vedecké publikovanie a komunikácia | Pre správcov prístupu

Webináre k e-zdrojom a nástrojom, ku ktorým máte prístup, zo záznamu:

Celý kalendár podujatí a prihlášky

Vyhľadávajte v dostupných e-zdrojoch na jednom mieste cez Summon.

Jednotlivé e-zdroje

ProQuest One Academic + MEDLINE

AccessPharmacy + Pharmacotherapy Principles & Practice

 • V internetovej sieti Farmaceutickej fakulty UK.
 • V e-zdroji nájdete odborné knihy, príručky a učebnice, ďalej Topics in Evidence-Based Pharmacy Practice, referenčné zdroje v sekciách Herbs and Supplements, Quick Answers a FDA MedWatch, informácie o liečivách, multimédiá v sekciách Pharmacy Calculations Lectures, NAPLEX Reviews, Pharmacology Lectures, Pharmacy Management Curriculum, Harrison's Pat­hophysiology Animations, prípadové štúdie, štúdijné nástroje vrátane interaktívnych kvízov, a letáky pre pacientov.
 • Na každej stránke je dostupné vyhľadávanie. Výsledky vyhľadávania môžete zúžiť podľa formátu (kapitola, tabuľka, ilustrácia, prípadová štúdia, učebnica atď.), na konkrétnu učebnicu alebo tému.
 • Obsah AccessPharmacy môžete prezerať, sekcie sú dostupné na vodorovnej lište.
 • Odporúčame vytvoriť si v internetovej sieti UK vpravo hore na AccessPharmacy osobný účet MyAccess, ktorý umožňuje vzdialený prístup cez meno a heslo; ukladať si odkazy na texty, videá, tabuľky a ilustrácie, ku ktorým sa chcete vrátiť; pracovať s prípadovými štúdiami; a využiť interaktívne kvízy.
 • Pozrite si video návod v slovenčine.
 • Viac o AccessPharmacy vrátane pomôcok a noviniek.
 • Licenčné podmienky

CAS SciFinder Discovery Platform

Journal of Visualized Experiments

 • Archívny prístup v internetovej sieti Lekárskej fakulty UK dostupné sú sekcie Behavior, Biology, Medicine a Neuroscience.
 • Pozrite sa, ako môžete využiť JoVE Education vo výučbe a štúdiu prírodných vied, medicíny, ošetrovateľstva a psychológie – videá namapované na predmety, integrácia do Moodle a kvízy.
 • Videá možno zdieľať, vkladať do webových stránok, napr. do Moodle. U všetkých videí je k dispozícii obsah, prepis hovoreného komentára amožnosť zapnutia titulkov v angličtine.
 • Osobný účet vám umožní ukladať si a vrátiť sa k videám, ktoré ste si označili „Add to favorites“, a využívať videá aj vzdialene mimo internetovej siete vašej organizácie.
 • Využiť môžete aj celé video články a protokoly z recenzovaného Journal of Visualized Experiments označené open access alebo free access. Tvoria 15 % obsahu JoVE. Z ostatných video článkov je vždy k dispozícii 2-minútová ukážka.
 • Materiály pre pedagógov a informačných pracovníkov
 • Viac o Journal of Visualized Experiments vrátane noviniek a pomôcok
 • Licenčné podmienky

Knovel Library

Oxford Academic Journals

Reaxys

 • Služba je dostupná v internetovej sieti a cez vzdialený prístup inštitúcie.
 • Osobný účet vám umožní uložiť si vyhľadávania, exportovať a ukladať si dáta, upraviť si rozhranie atď. Na stránkach Reaxys zájdite vpravo hore na „Register“ a vytvorte si osobný účet. Pokiaľ už máte osobný účet do niektorej z databáz vydavateľstva Elsevier, napr. ScienceDirect a Scopus, prístupové údaje môžete použiť aj v Reaxyse.
 • Na začiatok odporúčame pozrieť si nahrávku webinára a video návody.
 • Viac o Reaxys vrátane pomôcok
 • Licenčné podmienky

SciFlow Authoring Platform – základná verzia

 • Pri registrácii použite e-mailovú adresu, ktorú vám pridelila univerzita, t. j. @uniba.sk.
 • SciFlow je cloudová kolaboratívna platforma, nevyžaduje inštaláciu na počítači. Pracuje vo webových prehliadačoch Firefox (verzia 52 a vyššie), Google Chrome a Safari. Bezplatná verzia pre jednotlivcov umožňuje pracovať v SciFlow na max. 10 textoch a len so základnými nástrojmi textového editora.
 • Využiť môžete šablóny citačných štýlov, vedeckých časopisov a kvalifikačných prác. Na odporúčanie používateľov sú priebežne dopĺňané, napr. česká verzia citačnej normy ISO 690.
 • Dokument môže upravovať alebo komentovať niekoľko autorov súčasne. Sledovanie zmien umožňuje vidieť zmeny vykonané spoluautormi a vytvárať verzie.
 • Umožňuje jednoduché formátovanie textu a vkladať tabuľky, rovnice, špeciálne znaky a ďalšie textové prvky, napr. dlhé citácie literárnych textov.
 • Prepojiť alebo integrovať môžete citačné manažéry Mendeley alebo Zotero. Použité referencie sú dostupné pre všetkých spoluautorov.
 • Integrovaná je kontrola pravopisu a gramatiky v nemčine a angličtine.
 • Dokumenty môžete exportovať vo formátoch Word, PDF, HTML alebo JATS.
 • Pozrite si video návody.
 • Viac o SciFlow vrátane noviniek a pomôcok
 • Licenčné podmienky

scite_ – základná verzia

 • Vytvorte si osobný účet – choďte na Sign up vpravo hore – aby ste získali prístup k základným funkciám. Pri registrácii odporúčame použiť e-mailovú adresu, ktorú vám pridelila inštitúcia.
 • Využiť môžete základné a pokročilé vyhľadávanie.
 • Do vášho časopisu, repozitára a pod. môžete zdarma implementovať scite Badge. Ukážky implementácie sú vidieť napr. na stránkách ACS, Wiley, PNAS, IOP a The Royal Society.
 • Na začiatok odporúčame pozrieť si návody, záznam webinára a krátke video návody. Ďalšie informácie a pomôcky nájdete na stránke scite.
 • Licenčné podmienky

Writefull – nástroj na korektúru odbornej angličtiny

Vedecké publikovanie a komunikácia

 • pozvánky a prihlášky na otvorené webináre Charlesworth Author Services zamerané na vedeckú komunikáciu, vedecké písanie v angličtine, publikačný proces, profesný rast, vedeckú prácu z domu, duševnú pohodu a granty
 • pre jednotlivcov: zľava na editačné služby Charlesworth
 • autorská platforma SciFlow, bezplatná verzia pre jednotlivcov umožňuje pracovať na max. 10 textoch alen so základnými nástrojmi textového editora.
 • hĺbková analýza ohlasov pomocou scite. Bezplatné rozšírenie do webového prehliadača vám pri prehliadaní iných webových stránok zobrazí počet podporných, zmieňujúcich a negujúcich citácií, ktoré článok získal.

Otvorené a voľné prístupy

Ukončené prístupy

Pre správcov prístupu Štatistiky využitia, MARC a KBART záznamy do lokálneho katalógu a ďalšie nástroje:

Máte otázky? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Napíšte, radi poskytneme bližšie informácie.

aktualizované 22.4.2024