ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Fyzika

Počet nájdených produktov: 74

Dictionary of Carbohydrates
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Databáze přináší faktografické informace o uhlohydrátech (kolem 26 000 sloučenin), jejich chemické i fyzikální vlastnosti, CAS RN, chemický název, strukturní vzorce, toxicitu. Každé z 33 polí je vyhledávací. Údaje jsou doplněny literárními zdroji. Je součástí CHEMnetBASE.

Digital Encyclopedia of Applied Physics
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Digitální verze je založena na tištěné formě, kterou tvoří 650 monografií ve 23 svazcích a 2 dodatcích na 15 500 stránkách, se 7 800 obrázky a 980 tabulkami. Dílo zevrubně pokrývá problematiku optiky, laserové fyziky, fyziku pevné fáze i polovodičů, atomovou a jadernou fyziku, biofyziku. K vyhledávání slouží i slovník s 6 000 výrazy.

eMagRes
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Magnetická rezonance – nukleární NMR, zobrazovací MRI, elektronická paramagnetická/spi­nová ESR/EPR, nukleární quadrupolová NQR a nukleární spinová MSR jsou podrobně popsány v encyklopedii eMagRes (původně Encyclopedia of Magnetic Resonance) – jejich teorie, aplikace v klinické praxi, chemii, biologii, fyzice a vědách o materiálech, přístrojové zajištění i historie.

Encyclopedia of Catalysis
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Encyklopedie pokrývá celou oblast katalýzy homogenní i heterogenní, asymetrické, biomimetické a biologické. Zabývá se celým řetězcem – příprava, charakteristika, technologie, modelování katalytických reakcí a procesy s katalýzou související.

Handbook of Heterogeneous Catalysis
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V příručce je podána celá problematika heterogenní katalýzy. Je jí věnováno na 200 kapitol, rozdělených do následujících oddílů – Articles By Topic: Activity Loss; Characterization of Solid Catalysts; Elementary Steps and Mechanisms; Energy-Related Catalysis; Environmental Catalysis; Fundamentals; Inorganic Reactions; Laboratory Testing of Solid Catalysts; Makrokinetics and Transport Processes; Model Systems; Organic Reactions; Polymerization Reactions; Preparation of Solid Catalysts; Reaction Engineering; Reactions on Immobilized Biocatalysts; Special Catalytic Systems.

Handbook of Chemistry & Physics
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

96. vydání této vynikající příručky – s tradicí od roku 1913 – v elektronické podobě. Obsahuje tabulky a referenční údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech látek a sloučenin, přehled základních veličin i jednotek, matematických i fyzikálních vztahů.

International Tables for Crystallography
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Kompendium International Tables for Crystallography je jedním ze základních pramenů pro anorganické chemiky, krystalografy, fyziky, pro oblast materiálových věd, geologie i molekulární biologie.

Multimedia Fluid Mechanics Online
Producent: Cambridge University Press
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Multimediálny e-zdroj z dielne National Science Foundation, NASA a Cambridge University Press slúži ako rozšírenie výučby a textových učebníc mechaniky tekutín na vysokoškolskej úrovni. Súčasťou je multimediálna knižnica 800 komponentov, desiatky interaktívnych animácií a 20 virtuálnych laboratórií v moduloch:

PHYSICSnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Tematické kolekce obsahující přes 1000 e-knih (červen 2017) rozdělených do kategorií:

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platforme Taylor & Francis eBooks sú dostupné knihy vydavateľstva Taylor & Francis, vrátane imprintov Routledge, CRC Press, Garland, Spon Press, Psychology Press a Brunner-Routledge, rozdelené do 20 odborov.