ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Chémia

Počet nájdených produktov: 121

MarinLit
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

MarinLit je jediná databáza kompletnej literatúry o morských prírodných produktoch. Vytvorili ju chemici John Blunt a Murray Munro pre výskum morských prírodných produktov s prihliadnutím na špeciálne potreby vedeckej komunity (pôvodne pre University of Canterbury Marine Group).

Natural Product Updates
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Natural Product Updates monitoruje primárne zdroje o chémii prírodných produktov. Zaradené sú najnovšie informácie o výskume z oblastí – izolácia nových prírodných látok, biosyntéza, objasnenie štruktúry, syntéza a biologická aktivita. Používatelia si nastavia vlastné vyhľadávania a dostávajú e-mailom alerty o najnovších štúdiách daného zamerania.

Pharmaceutical Substances
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

45 248 struktur | 12 834 reakcí | 2 779 aktivních farmaceutických lá­tek

ProQuest Dialog™ - Engineering and SciTech Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Dialog umožňuje inžinierom a technológom na všetkých úrovniach ľahko vyhľadať, nájsť a zdieľať všetky ťažiskové informácie o výskume v technických a prírodovedných odboroch z popredných databáz vrátane Ei Compendex, Inspec, SciSearch, Pascal, NTIS a ProQuest SciTech and Engineering.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection je podsouborem databáze PQDT Global zaměřeným na oblast přírodních věd a techniky, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Sciences and Engineering také plné texty u velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

ProQuest Natural Science Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Natural Science Collection poskytuje pokrytím více než 33 000 titulů časopisů bezkonkurenční přehled o dění v přírodních vědách. Plné texty jsou k dispozici k více než 3300 titulům, z nichž je 2300 recenzováno a 1100 impaktováno.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

Review of Natural Products
Producent: Facts & Comparisons
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Soubor více než 400 monografií sestavených na bázi medicíny založené na důkazech (EBM), které obsahují detailní informace o přírodních produktech využívaných v léčení. Uvedeny jsou údaje botanické, chemické, farmakologické, toxikologické. K vyhledávání slouží index abecední a dle nemocí.

RÖMPP Online Encyclopedia
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dát: Encyklopédie

Chemická encyklopedie soustřeďuje na 62 000 entit (z toho na 12 000 chemických strukturních vzorců) z oblasti biotechnologie, genetického inženýrství, chemie, potravin, přírodních produktů a technologie životního prostředí. Je určená pro průmysl, akademické i státní orgány.