ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ dát
Platforma
Vydavateľstvo


Chémia

Počet nájdených produktov: 111

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection je podsouborem databáze PQDT Global zaměřeným na oblast přírodních věd a techniky, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Sciences and Engineering také plné texty u velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest Natural Science Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Natural Science Collection poskytuje pokrytím více než 33 000 titulů časopisů bezkonkurenční přehled o dění v přírodních vědách. Plné texty jsou k dispozici k více než 3300 titulům, z nichž je 2300 recenzováno a 1100 impaktováno.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

RÖMPP Online Encyclopedia
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dát: Encyklopédie

Chemická encyklopedie soustřeďuje na 62 000 entit (z toho na 12 000 chemických strukturních vzorců) z oblasti biotechnologie, genetického inženýrství, chemie, potravin, přírodních produktů a technologie životního prostředí. Je určená pro průmysl, akademické i státní orgány.

Royal Society of Chemistry e-Journals
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Časopisy Royal Society of Chemistry

RSC eBook Collection
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

E-knihy RSC

RSC Historical Collection
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

RSC Historical Collection je projekt, který zpřístupnil cenná historická díla společnosti Royal Society of Chemistry v digitalizované podobě. Jedná se o kompilaci nejstarších odborných publikací zaměřených na chemii.

RSC Journals Archive
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Seznam nabízených titulů: Browse by Title: Journals Archives

Science & Technology Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ProQuest Science & Technology Ebook Subscription (predtým ebrary Science & Technology) obsahuje vedecké elektronické monografie zamerané na biologické vedy – poľnohospodárstvo a lesníctvo, environmentálne vedy a ochranu prírody, anatómiu a fyziológiu, genetiku a genomiku, biotechnológiu, botaniku, morskú biológiu a zoológiu. Nechýbajú ani publikácie v oblasti informačných technológií – najmä programovanie, telekomunikácie, bezpečnosť atď. Toto predplatné obsahuje aj publikácie pre inžinierstvo v rôznych oblastiach, pre klimatológiu, letectvo a kozmonautiku, vedu o Zemi, mechaniku, meteorológiu, matematiku, materiálové vedy, bezpečnosť, elektroniku, energetiku, pravdepodobnosť a štatistiku, zahrňuje aj astronómiu, chémiu, kvantovú teóriu, pravidlá komunikácie a písania atď.