ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Filozofia a etika

Počet nájdených produktov: 77

Philosophia Antiqua Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Online vydanie knižnej edície Philosophia Antiqua, ktorá zahŕňa celé dejiny filozofie od predsokratovcov cez Platóna, Aristotela a stoikov až po novoplatonikov neskorého staroveku. Celkem 147 titulov.

Routledge Encyclopedia of Modernism
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: Encyklopédie

Interdisciplinárna Routledge Encyclopedia of Modernism obsahuje vyše 2 000 článkov a 130 ilustrácií pre vedcov a študentov zaoberajúcich sa modernou vrátane abstraktného expresionizmu, Bauhaus, kubizmu, dadaizmu, expresionizmu, futurizmu, či sociálneho realizmu.

Routledge Encyclopedia of Philosophy Online
Producent: Routledge
Typ: Encyklopédie

Online verzia Routledge Encyclopedia of Philosophy vychádza z 10 zväzkov tlačenej encyklopédie, ktorá vznikla za účasti medzinárodného odborného tímu z 36 krajín. Obsahuje viac než 2 800 podrobných hesiel s bezkonkurenčným pokrytím všetkých filozofických disciplín. Pri spracovaní encyklopédie bol kladený dôraz na interdisciplinárny prístup.

Routledge Handbooks Online
Producent: Routledge, Taylor & Francis Group
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Routledge Handbooks Online sprístupňuje príručky vydavateľstva Routledge (Taylor & Francis Group). Poskytujú prehľad o metódach, teórii, minulosti, súčasnosti a trendoch výskumu v humanitných a spoločenských vedách. Každá kniha je vedecky recenzovaná. Ku každej knihe sú doplnené metadáta a abstrakty na úrovni kapitol.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platforme Taylor & Francis eBooks sú dostupné knihy vydavateľstva Taylor & Francis, vrátane imprintov Routledge, CRC Press, Garland, Spon Press, Psychology Press a Brunner-Routledge, rozdelené do 20 odborov.

Taylor & Francis eBook Archives
Producent: Taylor & Francis Publishing Group
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Taylor & Francis eBook Archives nabízí přístup do kolekce více než 6000 digitali­zovaných publikací z let 1800–1980 ve 25 disciplínách.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science v citačním indexu za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulů je mezi deseti prvními ve své kategorii.

The Augustus De Morgan Collection
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

Kolekce vzácných knih vydaných v letech 1474 až 1870, převážně v angličtině, z oborů matematika, astronomie, fyzika, filozofie a teologie a literatura.

BrepolsOnline Books
Producent: Brepols Publishers
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knižný program vydavateľstva Brepols začal kolekciou esejí o stredovekých dejinách a medievalistike Brepols Miscellanea Online – Essays in Medieval Studies od roku 1998 po súčasnosť.

BrepolsOnline Journals Online
Producent: Brepols Publishers
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Brepols Periodica Online obsahuje vzácne a ťažko dostupné vedecké články z odborov egyptológia a orientalistika, medievialistika, dejiny, umenie a architektúra, religionistika, jazyk a literatúra, klasické štúdiá, dejiny vedy, filozofia a archeológia.