ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo

Judaistika

Počet nájdených produktov: 52

Brill Online Journal Collection
Producent: Brill
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Obsah elektronických vědeckých časopisů vydavatelství Brill je věnován mezinárodnímu právu, asijským studiím, historii, přírodním vědám, lidským právům, teologii, religionistice a dalším společenským a humanitním vědám. Rostoucí počet časopisů je indexován v citačních databázích Web of Science a Scopus.

Brill Online Journal Collection - Religious Studies
Producent: Brill
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Kolekce elektronických vědeckých časopisů vydavatelství Brill je věnována religionistice, biblistice a judaistice. Rostoucí počet časopisů je indexován v citačních databázích Web of Science a Scopus.

Dead Sea Scrolls Electronic Library Non-Biblical Texts
Producent: Brill
Typ: Encyklopédie

Prvýkrát sú texty a obrázky všetkých Kumránskych zvitkov od Mŕtveho mora dostupné na internete.

Encyclopaedia of Judaism Online
Producent: Brill
Typ: Encyklopédie

Encyklopedie v elektronické formě vychází z tištěného druhého vydání – Encyclopaedia of Judaism – BRILL, kterou rozšiřuje o nejnovější články. Obsahuje informace o hnutí a nábožentví od jeho začátků před 4 tis. let, o historii, literatuře, způsobu života, vztazích s okolním světem. Vzniká ve spolupráci s Museum of Jewish Heritage.

Encyclopedia of Jewish Book Cultures Online
Producent: Brill
Typ: Encyklopédie

Encyclopedia of Jewish Book Cultures Online je koncipována jako kolektivní práce, která shrnuje dostupné znalosti o tomto širokém tématu a naznačuje možné směry pro budoucí vývoj oboru.

Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur Online
Producent: Brill
Typ: Encyklopédie

Online verze sedmisvazkové Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (EJGK). Historie Židů v období 1750–1950. Přibližně 800 klíčových slov, včetně map a ilustrací. Součástí online předplatného je i anglická verze Encyclopedia of Jewish History and Culture Online.

Ephraim Deinard (1846-1930) Online
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

Texty i bibliografické zpracování hebrejských dokumentů, které se zabývají vztahy k Rusku, Palestině, historií amerického židovství, studijemi různých židovských hnutí, moderní hebrejskou literaturou, přibližují moudra uložená v knihách. Vše shromažďoval – na 70 dílů – E. Deinard v knihovnách po celém světě a uložil v Library of the Hebrew Union College a Jewish Institute of Religion. Zdroj obsahuje i jeho vlastní literární dílo.

Hebrew, Judeo-Arabic, and Marathi Jewish Printing in India Online
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

Plné texty více než 750 dokumentů v hebrejštině, marathi, angličtině, židovsko-arabštině, aramejštině – Rare Printed Books from The Valmadonna Trust Library, London – umožňují odborníkům studovat originály, které obsahují vedle liturgie i poezii, prózu a grafické umění.

Israel's Messenger Online
Producent: Brill
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Shanghai, 1904–1941, místo a období, ve kterém vydávala židovská komunita v angličtině toto periodikum. Na jeho stránkách se nacházely články s problematikou sionistického hnutí, náboženství, ale i otázky obchodování a prosperity, vztah k jiným komunitám a náboženstvím, seznámení s význačnými osobnostmi.

Jewish Theater under Stalinism Online
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

Moscow State Jewish Theater (GOSET) and Moscow State Jewish Theater School (MGETU) – dokumenty o jeho uměleckých vystoupeních i další činnosti a též písemnosti dokreslující především střetávání tohoto mimořádného divadelního souboru a školy s oficiální sovětskou kulturní politikou a cenzurou. Digitalizovány jsou materiály z let 1916 až 1950, uložené ve fondech archivu оссийский государственный архив литературы и искусства.