ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Judaistika

Počet nájdených produktov: 52

KAHAL Online
Producent: Brill
Typ: Encyklopédie

Konzise und aktualisierte Ausgabe des Hebräischen und Aramäischen Lexikons zum Alten Testament

Moses Maimonides, Unparalleled Editions Online
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

Vydání The British Library, zaštítěné kurátorkou hebrejské literatury Ilana Tahan, představuje dílo čelného filosofa, lékaře a předního židovského myslitele 12. století.

Routledge Resources Online
Producent: Routledge, Taylor & Francis Group
Typ: Encyklopédie

Zdroje Routledge Online (RRO) nabízejí rozmanitou škálu recenzovaných článků, přehledů a poznatků z nejrůznějších oborů a jsou digitálním encyklopedickým referenčním produktem pro studenty, vyučující a vědecké pracovníky. Aktualizace dvakrát ročně.

Sephardic Editions, 1550-1820: Installments 1-3 Online
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

Meyer Kayserling's Bi­blioteca española-portugueza-judaica (1890) představuje základní bibliografii produkce židovské komunity v Portugalsku a ve Španělsku a dalších evropských zemích – sefardů, žijících zde do roku 1492. Podle ní jsou v elektronické formě prezentována vybraná díla všech literárních žánrů náboženské i světské literatury – na 278 dokumentů (výchozí jsou tři seriály na mikrofiších).

Studies on the Texts of the Desert of Judah Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Tato kolekce titulů ze série Studies on the Texts of the Desert of Judah obsahuje svazky 1 až 128. Součástí jsou monografie a články zabývající se především svitky z Mrtvého moře, a to jak texty z Qumranu, tak i texty z jiných míst v Judské poušti.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platforme Taylor & Francis eBooks sú dostupné knihy vydavateľstva Taylor & Francis, vrátane imprintov Routledge, CRC Press, Garland, Spon Press, Psychology Press a Brunner-Routledge, rozdelené do 20 odborov.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science v citačním indexu za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulů je mezi deseti prvními ve své kategorii.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: různí
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe. Indexuje a sprístupňuje aj otvorené časopisy.

CEEOL eBooks
Producent: různí / CEEOL
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě CEEOL jsou na výběr knihy nakladatelství ze střední, východní a jihovýchodní Evropy ze společenskovědních oborů. Odběratel si má možnost objednat jeden titul, kolekci podle vlastního výběru nebo celou kolekci.

Archiv Bibliographia Judaica (ABJ) – Deutschsprachiges Judentum Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Encyklopédie

Působivý archiv německy mluvícího židovstva a jeho písemného dědictví – nepostradatelná badatelská pomůcka pro každého, kdo se zabývá německo-židovskými dějinami a kulturou.