ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie

Počet nájdených produktov: 146

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Political Science Database
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Political Science poskytuje používateľom prístup k úplným textom 400+ časopisov so zameraním na politológiu a medzinárodné vzťahy od roku 1985. Je vhodným rozšírením databázy Worldwide Political Science Abstracts o úplné texty mnohých ťažiskových časopisov. Súčasťou databázy sú napr.:

ProQuest Politics Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Politics Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám pre politológiu a medzinárodné vzťahy – spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami.

ProQuest Primary Sources
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Primárne pramene

Vyše 75 rokov ProQuest digitalizuje a sprístupňuje ťažko dostupné a vzácne zbierky primárnych prameňov pre výskum a štúdium v odboroch:

ProQuest Social Sciences Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Social Sciences Premium Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám zo spoločenskovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

ProQuest Statistical Abstract of the United States
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

ProQuest Statistical Abstract of the United States je významný zdroj štatistických údajov o Spojených štátoch amerických od roku 2013. Súčasťou sú tabuľky vo formátoch XLS, GIF a PDF. Aktualizácia mesačne.

ProQuest Statistical Abstracts of the World
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

The Statistical Abstracts of the World obsahuje údaje od národných štatistických úradov približne 60 štátov. Zahrnuté sú aj štatistické údaje medzinárodných organizácií.

ProQuest Statistical Insight Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

ProQuest Statistical Insight poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k štatistickým informáciám, ktoré produkujú federálne a štátne agentúry v USA, súkromné organizácie a významné medzivládne organizácie. V závislosti od predplatenej edície, môže používateľ vyhľadávať približne v 200 000 až 500 000 tabuľkách s pokročilými funkciami vyhľadávania tabuliek.

ProQuest Statistical Premium Collection
Producent: rôzni / ProQuest LLC
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Statistical Premium Collection slúži na vyhľadávanie socioekonomických štatistík, správ a údajov pre výskum v spoločenských a ekonomických vedách. Súčasťou sú:

Revolution and Protest Online
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Tato tematicky uspořádaná kolekce nabízí studentům a vědcům nový způsob pro zkoumání jak revoluce, protesty, odpor a společenské hnutí formovaly a transformovaly lidskou zkušenost, od 18. do 21. století.