ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Ekonomické vedy

Počet nájdených produktov: 95

OECD Statistics on International Trade in Services
Producent: OECD
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Zdroj obsahuje roční rozpočty i další údaje členských zemí. Sbírány jsou od roku 1970 a jsou uvedena v národních měnách.

OECD Statistics on Measuring Globalisation
Producent: OECD
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Databáze přináší údaje v národních měnách o produkci, rozvoji mezinárodním obchodu a výzkumu v zemích OECD i dalších.

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vyše 15 000 otvorených odborných e-kníh (väčšina v režime DRM-free) od 50 svetových vydavateľstiev v desiatich jazykoch.

Passport Economies: Sustainability
Producent: Euromonitor International Ltd.
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Passport Economies: Sustainability sprístupňuje výskum udržateľnosti s vyše 650 ukazovateľmi zo všetkých typov zdrojov z 210 krajín. Táto interaktívna databáza pomáha pochopiť, ako životné prostredie ovplyvňuje strategické rozhodovanie. Súčasťou sú výskumné správy a environmentálne údaje z oblastí: poľnohospodárstvo, biodiverzita, podnebie, ceny komodít, energia, zdroje surovín, ťažba kovov a minerálov, prírodné pohromy, prírodné zdroje, znečistenie, odpad a voda.

Periodicals Archive Online
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Periodicals Archive Online (PAO) zpřístupňuje kompletní vydání časopisů od roku 1802 až do roku 2005. Pokrývá oblasti společenských i sociálních věd a umění. Databáze nabízí online přístup k stovkám vědeckých i historických časopisů – tzn. přes 3 milionů článků a 15 milionů stran.

ProQuest Business Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Business Premium Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám pre obchod a ekonomické vedy, vrátane účtovníctva, bankovníctva, finančníctva, podnikania, inovácie a súvisiace témy zo spoločenských vied. Spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz s úplnými textami vedeckých, odborných a priemyselných časopisov, dizertačných prác, aktuálnym spravodajstvom, správami, prípadovými štúdiami či prameňmi pre študentov vrátane:

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest Historical Annual Reports
Producent: ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Výroční zprávy více jak 800 předních amerických společností v USA. Pokryto je období od roku 1884 po současnost (výjimečně i starší).

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje: