ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Lingvistika a literatúra


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo

Lingvistika a literatúra

Počet nájdených produktov: 322

Millennium
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vícedílný sborník Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. / Yearbook on the Culture and History of the First Millennium C.E. je věnován prvnímu tisíciletí po Kristu, historickým, teologickým i filosofickým otázkám latinské, řecké i orientální kultury.

Moutons Interaktive Einführung in die Historische Linguistik des Deutschen
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Encyklopédie

Online databáze přináší přehled vývoje německého jazyka, jeho fonologii, morfologii, syntaxi i slovník. Je vybavena video a audio příklady.

Müllers Großes Deutsches Ortsbuch 2019
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Adresář obsahuje podrobné údaje o 136 tisíc sídelních jednotek ve Spolkové republice Německo (okresů, měst, obcí, osad a samot) – název, typ sídla, počet obyvatel, telefonní předvolba, PSČ, dostupnost pošty, železniční stanice atd. Adresář je doplněn o kontakty na úřady veřejné správy.

Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933-1945
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Primárne pramene

Producent ve spojení s mnoha organizacemi i jednotlivci odborníky předkládá uživatelům první část vytvářené online kolekce zdrojů Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Online. 450 000 stránek plných textů ze 40 000 oficiálních dokumentů, programů a prohlášení vedoucí strany, deníků nejdůležitějších představitelů tohoto období; doplněno je na 30 000 dokumenty z Norimberského procesu.

Nietzsche Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Vedle úplného díla filosofa Nietzsche přináší zdroj i tituly zabývající se jejich výkladem a dále též příručky – veškerou produkci z vydavatelství De Gruyter. Vyhledávání je plnotextové v celém obsahu databáze, usnadněné připojeným Nietzsche dictionary.

Penn Press eBooks
Producent: University of Pennsylvania Press
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na výběr jsou jednotlivé knihy, tematické nebo celá kolekce knih vydavatelství University of Pennsylvania Press od roku 1990 po současnost včetně publikací University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology:

Princeton University Press eBooks
Producent: Princeton University Press
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na výběr jsou jednotlivé knihy, tematické nebo celá kolekce knih vydavatelství Princeton University Press od roku 1980 po současnost.

Romanische Bibliographie Online Datenbank
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Online verze tištěné Romance Studies Bibliography. Jedná se o specializovanou bibliografickou databázi, která je tvořená záznamy monografií, vícedílných děl a článků z oboru románská literatura a jazyky. Přibližně 530 000 záznamů vznikalo v letech 1965–2010, ročně přibývá kolem 10 000 nových záznamů. Dostupné formou jednorázového nákupu s poplatkem za roční aktualizace.

Thesaurus linguae Latinae
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Prekladové a výkladové slovníky

Elektronická verze nejobsáhlějšího latinského výkladového slovníku představuje důležitou pomůcka pro odborníky v oblasti klasické filologie. Na jeho vydání spolupracovali zástupci 31 institucí z 23 zemí celého světa. Online verze odpovídá více než 155 svazkům s citačním rejstříkem a umožňuje plnotextové vyhledávání, navigaci mezi hesly, ukládání výstupů atd.

Treasury of Linguistic Maps Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Obrazové dokumenty

Lingvistické mapy z ve vysokém rozlišení. Řada z nich je v digitální podobě dostupná poprvé. Díky detailním metadatům lze provádět specifické rešerše (category/sub­discipline, language described, geographical location, year or century described, map caption/descrip­tion, map author, book author, book title, year of publication, full text).