ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Lingvistika a literatúra


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Lingvistika a literatúra

Počet nájdených produktov: 461

Country Life Archive
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Online archív známeho britského lifestyle časopisu Country Life od prvého vydania v roku 1897, vtedy pod názvom Country Life Illustrated, do roku 2005. Ilustruje vyše 100 rokov britskej kultúry a životného štýlu vrátane luxusných výrobkov, starožitností, statkov a záhrad na britskom vidieku, divokú prírodu, architektúru, umenie, jedlo a správy zo spolčenského života. Zaznamenáva zmeny vo vlastníctve významných budov v Spojenom kráľovstve, občas slúži ako jediný zdroj pri rekonštrukcii interiérov a exteriérov budov zo začiatku 20. storočia.

Current Contents® - Arts and Humanities
Producent: Clarivate Analytics
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Deutsche Sammlung Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Deutsche Sammlung Ebook Subscription (dříve ebrary Deutsche Sammlung) – také známá jako Ebook Central German Collection – obsahuje 17 420 titulů (březen 2017) od vydavatelství jako jsou De Gruyter, Aarhus University Press, International Monetary Fund, Ohne Verlag, and Frank & Timme GmbH. Všechny tituly jsou v němčině. Dostupné formou předplatného.

Die Deutsche Lyrik in Reclams Universalbibliothek
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dát: Primárne pramene

Databáze plných textů německé poezie pokrývá tvorbu z let 1457 až 1929. Obsahuje 14 645 děl 510 autorů, převedených do elektronické podoby. Titul je součástí souboru German Literature Collections.

Digitale Bibliothek Deutscher Klassiker
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dát: Primárne pramene

Digitale Bibliothek Deutscher Klassiker představuje elektronické vydání nejvýše oceňovaných literárních a neliterárních textů v němčině. Díla sahají od ranných středověkých textů až po díla předních autorů 19. století a zahrnují přední literární, historická, politická, filozofická a teologická díla. Vychází v kooperaci s Deutscher Klassiker Verlag.

Documents on British Policy Overseas
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Primárne pramene

Soubor převážně odtajněných vládních dokumentů – na 50 000 – britské zahraniční politiky od posledních let devatenáctého století po současnost. Byl vytvořen skupinou oficiálních historiků Britain’s Foreign and Commonwealth Office vycházejících z tištěných: British Documents on the Origins of War (1898–1914); Documents on British Foreign Policy (1918–1939); Documents on British Policy Overseas (1946–present). Poslední část je aktulizována pravidelně vybranými dokumenty ze zdrojů Twentieth-Century Parliamentary Papers a Digital National Security Archive.

Early American Fiction, 1789 - 1875
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Primárne pramene

Databáze je tvořena plnými texty 440 děl od 130 autorů. Zdroj vzniká spoluprací producenta ProQuest CSA s University of Virginia Library dispozici jsou digitální fotografie každé strany textu prvních vydání amerických románů a novel napsaných významnými autory.

Early English Books Online™, 1475-1700
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Primárne pramene

Early English Books Online™, 1475–1700 (EEBO) přináší díla autorů Bacona, Maloryho, More, Boylea, Newtona, Galilea, hudební cvičení Henryho Purcella a mnoho dalších. Celkem se jedná o 146 000 titulů, všechny ve faksimilním zobrazení – celkem na 22 mil stránek.

Early English Prose Fiction
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dát: Primárne pramene

Tato databáze pravděpodobně zcela změní celou oblast anglistiky zabývající se nejstarší anglickou beletristickou literaturou a vývojem moderní angličtiny na počátku novověku. Všechna díla jsou zahrnuta v podobě prvního vydání, s výjimkou případů, kdy jsou některá z dalších vydání považována za významnější. Celá řada z těchto textů je dodnes jen obtížně dostupná. EARLY ENGLISH PROSE FICTION je komplementární k titulům ENGLISH POETRY a ENGLISH VERSE DRAMA. Obsahuje prozaické verze některých básní a další díla autorů z obou předchozích titulů.

Early European Books Collection 1
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Primárne pramene

Early European Books rozšiřuje digitalizační projekt Early English Books Online o tištěné knihy vydané v Evropě v pozdním středověku a raném novověku (1450 – 1700).